Cod COR: 242405

Descriere

Nevoia permanenta de certificare a competentelor obtinute si pe alte cai decat cele formale a condus la aparitia specializarii “Evaluator de competente profesionale”, a carei necesitate pe piata muncii este sustinuta de dinamismul acesteia. Evaluatorul de competente profesionale este un specialist cu experienta recenta de munca si/sau de coordonare in ocupatiile pentru care este desemnat sa efectueze evaluari ale competentelor. Procesul de evaluare a competentelor profesionale presupune consultarea si colaborarea continua intre evaluator si persoana evaluata. La cerere, evaluatorul explica si detaliaza candidatului, continutul si prevederile standardului ocupational, ajutandu-l sa-si evalueze propria performanta profesionala. El este responsabil pentru intregul proces de evaluare si pentru acordarea certificatelor de competente profesionale celui evaluat.

Obiectivul cursului

Cursul isi propune dezvoltarea competentelor specifice, conform standardului ocupational, aptitudinilor şi abilitatilor de evaluare si inregistrare a rezultatelor evaluarii, necesare specialistului pentru derularea eficienta si efectiva a unui proces de evaluare.

Durata

Cursul se deruleaza pe parcursul a 40 de ore de formare (dintre care 18 ore pregatire teoretica si 22 ore pregatire practica).

Grup țintă

Acest curs este destinat persoanelor care doresc sa se formeze si sa se specializeze in acest domeniu, specialistilor implicati in evaluarea competentelor profesionale ale personalului sau in perfectionarea profesionala a acestora.

Conditii de participare

Studii superioare (minimum facultatea cu/fara licenta).

Rezultate așteptate

La finalul cursului participantii dovedesc capabilitatea de a:

 • Planifica si organiza evaluarea;
 • Conduce intreg procesul de evaluare;
 • Elabora instrumentele necesare pentru efectuarea evaluarii;
 • Inregistra si analiza informatiile obtinute in timpul evaluarii;
 • Gestiona activitatea sociala;
 • Consilia candidatul printr-o abordare unica, personalizata, oferind un feedback constructiv;
 • Lua decizii privind competenta profesionala a candidatului;
 • Raporta rezultatele evaluarii.;

Nota informativa: Cursul este acreditat A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), documentele necesare participarii la curs fiind:

 • Copie Carte de identitate;
 • Copie Diploma de studii (minimum facultatea cu/fara licenta);
 • Copie Certificat de nastere (doar daca pe cartea de identitate nu sunt mentionate prenumele parintilor);
 • Copie Certificat de casatorie (daca numele din Cartea de Identitate nu coincide cu numele din Diploma de Studii).