Fundația „Centrul de resurse pentru Educație și Formare Profesională” – CREFOP

Splaiul Unirii, nr.4
Sector 4, București
Bloc B3, Tronson II
Et.7, Ap.19, Camera 4

Telefon: 031 432 65 70
Email: office(at)crefop.ro
www.crefop.ro