Politica in domeniul calitatii a managementului Fundatiei Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala – CREFOP

Fundatia Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala – CREFOP – este o organizatie neguvernamentala cu o bogata experienta in domeniul educatiei si formarii profesionale. Am implementat sistemul de management al calitatii  in conformitate cu standardul international ISO 9001:2015, avand ca domeniu de aplicare toate activitatile organizatiei: servicii de formare profesionala, servicii de informare si consiliere, servicii de mediere a muncii pe piata interna, servicii de evaluare a competentelor profesionale dobandite pe cale nonformala sau informala, servicii de consultanta si management de proiect.

MISIUNEA noastra este aceea de a crea punti de legatura intre oameni, promovand activ principiile cooperarii si accesului nediscriminatoriu la resurse a diversilor factori implicati in viata socio-economica (organisme si organizatii publice, institutii de educatie si formare profesionala, intreprinderi, asociatii profesionale, organizatii non-profit, sindicate, organizatii culturale  etc.) la nivel local, regional, national si international.

VIZIUNEA Fundatiei CREFOP este ca acesta organizatie sa devina:

 • un furnizor de formare profesionala competitiv pe piata nationala si europeana
 • o organizatie cu rol activ in dezvoltarea individuala a cursantilor, un sprijin al acestora pentru obtinerea unui succes profesional durabil si o organizatie cu o amprenta importanta in dezvoltarea comunitatii
 • un promotor al evaluarii bazate pe competente profesionale
 • participant activ pe piata muncii prin acordarea de servicii de ocupare de inalta calitate

VALORILE pe care se bazeaza si pe care le promoveaza Fundatia CREFOP sunt:

 • CALITATEA adecvata a serviciilor oferite, raportata la cerintele si asteptarile cursantilor, formatorilor, evaluatorilor, beneficiarilor de servicii de ocupare, beneficiarilor proiectelor cu diverse tipuri de finantari si a tuturor partilor interesate
 • RESPONSABILITATEA SOCIALA fata de comunitate si membrii acesteia
 • FLEXIBILITATE si ADAPTABILITATE la cerintele de pe piata muncii
 • CONFORMAREA cu cerintele UE, pentru contribuirea la recunoasterea competentelor si calificarilor absolventilor de PFP pe toate pietele din spatiul Uniunii Europene.
 • EGALITATE DE SANSE pentru toti beneficiarii serviciilor furnizate
 • CORECTITUDINE SI IMPARTIALITATE în evaluarea absolventilor PFP
 • PARTENERIAT ACTIV cu ANC, CAJ, Comitetele Sectoriale, AMOFM, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, APIS, OIR POCU, AM POCU
 • TRANSPARENTA in prezentarea rezultatelor
 • PROFESIONALISMUL formatorilor, consilierilor si a celorlalte categorii de experti care furnizeaza servicii

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI:

Managementul de la cel mai inalt nivel al organizatiei isi asuma raspunderea pentru functionarea eficace a sistemului de management al calitatii si se angajaza:

 • sa integreze cerintele sistemului de management al calitatii in procesele organizatiei, prin intermediul careia aceasta asigura furnizarea serviciilor sale;
 • promoveze in cadrul organizatiei gandirea pe baza de risc si abordarea pe baza de procese;
 • sa asigure toate resursele necesare implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de management al calitatii;
 • sa comunice personalului importanta unui management eficace al calitatii si rolul pe care fiecare angajat il are in obtinerea rezultatelor intentionate si performanta sistemului de management;
 • sa promoveze imbunatatirea, si sa sustina implicarea si activitatea persoanelor cu rol important in functionarea sistemului de management al calitatii;
 • sa promoveze in cadrul organizatiei orientarea catre client si satisfacerea nevoilor acestuia, in conditiile respectarii legislatiei aplicabile domeniului de activitate si in acord cu concluziile analizei riscurilor si oportunitatilor identificate de catre organizatie.

OBIECTIVELE IN DOMENIUL CALITATII:

 • Mentinerea cerificarii sistemului de management al calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015;
 • Identificarea axelor de finantare POCU si depunerea de aplicatii pe fiecare dintre acestea
 • Identificarea altor surse de finantare subordonate direct Comisiei Europene  (Fondul Social European)
 • Identificarea oportunitatilor de participare la licitatii servicii de formare profesionala, informare si consiliere, mediere pentru piata muncii, evaluare de competente in vederea obtinerii de contracte
 • Promovarea mai intensa a serviciilor prin initierea de actiuni specifice: work-shopuri, seminarii
 • Dezvoltarea contributiilor de voluntariat pentru sustinerea unui volum mai mare de activitati cu buget redus

PERSONALUL CREFOP  este responsabilizat de catre managementul de la cel mai inalt nivel si implicat in functionarea sistemului de management al calitatii  si are obligatia sa cunoasca si sa respecte documentatia aplicabila si sa-si perfectioneze continuu propria activitate,  pentru satisfacerea cerintelor tuturor partilor interesate si  pentru protejarea si imbunatatirea imaginii Fundatiei.

MANAGEMENTUL se va asigura ca sunt folosite eficace mecanismele SMC implementat, prin efectuarea de audituri periodice, analize ale sistemului de management si initierea de programe de imbunatatire in urma analizelor de risc si a analizelor sistemului de management al calitatii,  efectuate de management.