OBIECTIVUL GENERAL il reprezinta promovarea si cresterea gradului de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca pentru 151 de persoane, someri spersoane inactive (someri de lunga durata si/sau persoane cu dizabilități, persoane cu nivel scazut de educatie, persoane cu varstad e 55-64 ani ani), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural din regiunea de dezvoltare Vest, județul Hunedoara, Valea Jiului – localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani, prin dezvoltarea si implementarea unui set complex de masuri integrate si personalizate, care vizeaza imbunatatirea accesului pe piata muncii, cresterea gradului de insertie profesionala si indirect sociala, prin imbunatatirea aptitudinilor si a competentelor grupului tinta.

Proiectul are ca scop dezvoltarea si imbunatatirea aptitudinilor, cunostintelor si competentelor grupului tinta conform cerintelor pietei muncii, adaptate arealulului de implementare si se incadreaza in contextul larg al obiectivelor cuprinse in politicile si strategiile nationale si europene de ocupare.

Proiectul raspunde cerintelor AP3 Locuri de munca pentru toti si toate activitatile proiectului vin in realizarea acestui obiectiv prin initierea/ calificarea a 151 de persoane si ocuparea a 68 de persoane (45,03%). Toate actiunile intreprinse in cadrul proiectului se bazeaza pe o analiza a solicitantului, socio-economica a pietei muncii avandu-se in vedere tedintele demografice, tendintele ratei de ocupare pe piata muncii, tendintele somajului, nevoile angajatorilor si vizeaza imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca.

Proiectul asigura  accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, prin initiative locale de angajare si prin incheierea unor parteneriate la nivel local cu potentialii angajatori.

Concret, la nivelul proiectului rezultatele obtinute prin implementarea activitatilor vor contribui la crearea unui efect pozitiv pe termen lung si la atingerea obiectivelor propuse – generale si specifice, astfel:

– minimum 151 de persoane vor beneficia de servicii de informare si consiliere si mediere pe piata muncii, cu impact in cresterea angajabilitatii acestora, in cresterea mmotivatiei, a increderii de sine pentru angajare si mentinerea pe termen lung a unui loc de munca. Evaluarea competentelor, orientarea profesionala si sustinerea motivationala, dar si angajarea a 68 de persoane (45.03%) – care va avea un impact pozitiv in bunastarea familiala a acestora, dar si mai larg, in dezvoltarea economica si sociala la nivelul Vaii Jiului. Sprijinul in natura pe care persoanele angajate in vor putea primi prin intermediul proiectului va facilita de asemenea mentinerea locurilor de munca obtinute dupa finalizarea ciclului de viata al proiectului.

– 151 de persoane vor participa la cursuri de formare profesionala (initiere, specializare, calificare nivel 2) relevante pentru arealul Vaii Jiului, din care 121 persoane (80,13%) vor dobandi o calificare cu impact pozitiv asupra cresterii sanselor de ocupare, dar si in impact mai larg asupra cresterii competitivitatii economice din Valea Jiului.

– 20 de persoane”greu ocupabile” si ”foarte greu ocupabile” (in urma stabilirii acestui nivel prin metoda de profilare AJOFM) vor putea beneficia de servicii de acompaniere (subventionarea tichete de cresa si/sau after school pentru facilitarea angajarii), acest ajutor fiind de natura sa ii sprijine in mentinerea locurilor de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine pentru 151 persoane din grupul tinta (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea la sesiuni personalizate de informare si consiliere profesionala pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii.
  2. Imbunatatirea aptitudinilor si dezvoltarea competentelor a 151 de persoane (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea acestora la programe de formare profesionala (cursuri de initiere, specializare, calificare nivel 2) adaptate nevoilor acestora si derulate in concordanta cu cerintele pietei muncii.
  3. – Dezvoltarea competentelor profesionale, cresterea gradului de ocupare si asigurarea sustenabilitatii proiectului prin incadrarea in munca a 68 de persoane din arealul Vaii Jiului, in urma participarii la programele de formare profesionala și furnizarea de servicii de acompaniere la noul loc de munca pentru persoanele identificate cu nivel de ocupabilitate C ”greu ocupabil” si D ”foarte greu ocupabil”.

1. Pentru recrutarea, selectarea, si gestiunea relatiei cu grupul tinta, va fi realizata o procedura specifica, care va fi analizata si avizata de membrii parteneriatului si aprobata de catre echipa de management a proiectului. Activitatea se va intinde pe durata ciclului de viata al proiectului, mentinerea implicarii active si a participarii grupului tinta de catre responsabilii de grup tinta ai liderului de parteneriat fiind un aspect important pentru realizarea obiectivelor

Pentru a facilita implementarea activitatii se vor incheia protocoale de colaborare cu institutii publice (ex. AJOFM, UAT, etc), reprezentati ai mendiului de afaceri (ex. patronate cu activitati in zona, angajatori, etc), reprezentanti ai sectorului ONG, etc, aspect care va sustine INOVAREA SOCIALA. In baza acestor protocoale, se vor organiza intalniri si prezentari comune cu participarea grupului tinta, se vor plasa anunturi in presa locala, in social media, precum si anunturi pe pagina web a proiectului.

2. Activitatea de consiliere se va baza pe fise si instrumente de lucru ce vor fi prezentate in cadrul metodologiei/ procedurilor de lucru pentru activitatea de informare si consiliere profesionala si care vor face parte, dupa completare, din dosarul fiecarui beneficiar, dosar in care va putea fi urmarit traseul pe care acesta l-a avut in cadrul proiectului, incepand cu inregistrarea in grupul tinta. Pentru a facilita sustenabilitatea locurilor de munca a persoanelor din grupul tinta, acestia vor putea primi, odata cu angajarea, un pachet de sprijin in natura, de 800 lei, continand echipament de lucru, trusă profesională și/sau alte materiale adaptate specificului locului de munca.

3. Activitatea de informare si consiliere va fi structurata personalizat in functie de nevoile individuale ale grupului tinta, dar va cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:

– consiliere in vederea construirii profilului ocupational prin inventarierea istoricului experientelor de munca, a aptitudinilor, intereselor, competentelor si expectantelor ocupationale etc.;

– consiliere in vederea identificarii rutei de dezvoltare profesionala si orientarea catre unul dintre programele de formare profesionala oferite in cadrul proiectului sau catre alte programe de formare profesionala, care sa duca la cresterea gradului de ocupare pe piata muncii;

– consiliere in vederea eficientizarii dinamicii de cautare a unui loc de munca;

– consiliere in vederea realizarii unui CV si a unei scrisori de intentie, acolo unde nivelul studiilor membrilor grupului tinta o permite (pentru persoanele care au minim invatamantul obligatoriu); – consiliere in vederea prezentarii la interviul de selectie;

– consiliere in vederea realizarii unui plan de actiune si acordarea de sprijin si sustinere motivationala acordata beneficiarilor in vederea urmaririi si indeplinirii planului de actiune stabilit in cadrul sesiunilor de consiliere;

– consiliere la cerere post-angajare pentru gestionarea relatiei dintre beneficiar si angajator in vederea acomodarii si adaptarii beneficiarului la locul de munca.

Se vor desfasura sedinte de consiliere individuala, dar si sedinte de consiliere de grup.

Fiecare beneficiar va putea participa cel putin la o sedinta de informare si consiliere in grup (cca. 3 ore/ maxim 10 persoane/grup) si la 2 sedinte de informare si consiliere individuala, prima sedinta individuala cu o durata de aproximativ 2 ore/persoana, aceasta fiind dedicate aplicarii instrumentelor specifice de lucru (parte integranta a metodologiei de informare si consiliere).

Activitatea de consiliere se va baza pe fise si instrumente de lucru ce vor fi prezentate in cadrul metodologiei/ procedurilor de lucru pentru activitatea de informare si consiliere profesionala si care vor face parte, dupa completare, din dosarul fiecarui beneficiar, dosar in care va putea fi urmarit traseul pe care acesta l-a avut in cadrul proiectului, incepand cu inregistrarea in grupul tinta.

4. Un numar de minim 151 de persoane vor beneficia de serviciile de mediere, din care minim 68 persoane vor fi plasate pe piata muncii. Acestea vor fi preselectate in functie de pregatirea, aptitudinile si in primul rand interesele acestora – rolul acestora fiind acela de a constitui oportunitatea unui dialog si o modalitate eficienta de a împartasi idei si solutii în vederea facilitarii accesului la ocupare.

Vor fi organizate sedinte invidividuale sau de grup (sub forma de job-club) cu beneficiarii, astfel incat sa poata fi oferit un sprijin substantial pentru gasirea locurilor de munca; se au in vedere activitati de suport in eficientizarea dinamicii de cautare a unui loc de munca; suport pentru realizarea unui CV si a unei scrisori de intentie, acolo unde nivelul studiilor membrilor grupului tinta o permite (pentru persoanele care au minim invatamantul obligatoriu); suport in pregatirea in vederea prezentarii la interviul de selectie; suport in vederea realizarii unui plan de actiune si acordarea de sprijin si sustinere motivationala acordata beneficiarilor in vederea urmaririi si indeplinirii planului de actiune stabilit; documentul de baza pentru realizarea medierii este planul individual de mediere, realizat pentru toti beneficiarii din grupul tinta al proiectului.

5. In conformitate cu necesitatile identificate in analiza preliminara, la masurile de calificare profesionala vor participa un numar de 120 de persoane inscrise in grupul tinta, fiind organizate urmatoarele cursuri de calificare, nivel 2 – 360 ore:

  • Agent de securitate – Calificare nivel 2 (360 ore) – 2 grupe, 20 participanti/ grupa, 40 participanti
  • Ingrijitoare batrani la domiciliu – Calificare nivel 2 (360 ore) 2 grupe, 20 participanti/ grupa, 40 participanti
  • Manichiurist, pedichiurist, Calificare nivel 2 (360 ore) 1 grupa, 20 participanti/ grupa, 20 participanti
  • Frizer – Calificare nivel 2 (360 ore) 1 grupa, 20 participanti/ grupa, 20 participanti

Nota: Cursurile de calificare nivel 2 se afla in responsabilitatea Solicitantului; numarul de cursanti/ grupa poate varia.

La fiecare deschidere de curs expertul va prezenta intr-un scurt modul aspecte cu privire la utilizarea eficienta a resurselor, atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice si un modul de constientizare cu privire la cerintele, drepturile si contributia diverselor categorii de persoane in programele de formare. Pentru fiecare curs în parte vor fi realizate si tiparite suporturi de curs. Realizarea suporturilor de curs, a instrumentelor si fiselor de lucru intra in atributiile reponsabilului de formare profesionala si a formatorilor.

Toate cursurile vor avea o componenta teoretica si una practica, cu respectarea reglementarilor în vigoare impuse de instructiunile ANC, legislatia în vigoare, standardele ocupationale sau standardele de pregatire profesionala aferente fiecarei ocupatii în parte.

Pentru asigurarea calitatii formarii profesionale pentru fiecare grupa de curs vor fi alocati 2 formatori pentru pregatirea practica (din care unul va sustine si pregatirea teoretica), in acord cu OG 129/2000 care prevede ca o grupa de cursanti la activitatea practica trebuie sa fie de maximum 14 persoane.

Toate cursurile se vor finaliza cu examen de absolvire care va evalua atât aspectele teoretice, cât si aspectele practice. Evaluarea va fi facuta cu respectarea legislatiei în vigoare, echipa de evaluatori cuprinzând 3 experti, unul numit de furnizorul de formare si 2 experti numiti de Secretariatul tehnic.

6. In conformitate cu necesitatile identificate in analiza preliminara, se vor organiza 3 cursuri scurte:

  • Competente antreprenoriale – curs specializare, 40 (ore), 2 grupe, 20 participanti/ grupa, 40 participanti
  • Comunicare in limba engleza – curs initiere, 40 (ore), 1 grupa, 20 participanti/ grupa, 20 participanti

Nota: participantii care au participat la programul de calificare vor putea fi eligibili si pentru programul de formare – cursuri de initiere/ specializare.

Cursurile se vor finaliza cu examen de absolvire care va evalua atât aspectele teoretice, cât si practice. Evaluarea va fi facuta cu respectarea legislatiei în vigoare, echipa de evaluatori cuprinzând 3 experti, unul numit de furnizorul de formare si 2 experti numiti de Secretariatul tehnic.

Participantii la programele de formare profesionala vor primi o subventie în cuantum de 5 lei/ora de curs, acordate de fiecare membru al parteneriatului pentru grupele de formare profesionala care intra in atributia sa.

7. Informarea potentialului grup tinta cu privire la oportunitatile de formare pe care le pot accesa prin proiect este si promovarea formarii in profesii sustenabile este un aspect important la nivelul regiunii vizate de proiect. Aceasta masura va fi implementata prin intermediul a 3 evenimente de informare (in medie 35 participanti/ sesiune) la care sa participe actori locali (autoritati, reprezentati ai institutiilor deconcentrate cu rol in ocupare, angajatori, ONG, etc), incepand cu luna a 3-a a proiectului. Dincolo de rolul de a informa cu privire la oportunitatile de formare ale proiectului, recrutarea grupului tinta, aceste masuri sunt importante pentru ca promoveaza angajarea sustenabila in zona.

De asemenea, in ultima parte a proiectului se va organiza un eveniment de promovare a formarii profesionale in sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon.

De organizarea evenimentelor va fi responsabil coordonatorul de activitati, responsabilul de formare si managerul de proiect, alaturi de personalul administrativ aferent.

8. In conformitate cu prevederile art.58 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora le va fi stabilit nivelul de ocupabilitate “greu ocupabil” si foarte greu ocupabil” ca urmare a profilarii vor putea beneficia de servicii integrate care sa includa masuri de acompaniere, pentru facilitarea ocuparii. Pentru a facilita implementarea acestei subactivitati benefice, la baza profilarii vor sta protocoalele de colaborare incheiate cu AJOFM.

Pe baza analizei de nevoi ce a fundamentat cererea de finantare am stabilit ca la nivelul proiectului va trebui sa furnizam ca masura de acomoaniere decontare a serviciilor tip cresa sau afterschool acordate persoanelor aflate in ingrijirea membrilor din grupul tinta.

Acest serviciu se va oferi pentru aproximativ 20 copii ai persoanelor din grupul tinta, care se incadreaza exclusiv in categoria mentionata anterior, si care pe perioada de desfasurare a activitatilor proiectului nu au posibilitatea de a lasa copiii in grija cuiva. In acest sens se vor cauta crese si furnizori de afterschool in proximitate, se vor inscrie copiii si se va achita taxa aferenta numarului de luni necesare. Selectionarea persoanelor, care vor primi un astfel de suport, se va realiza in baza unei metodologii care va cuprinde criterii clare de selectie.