1. Valoarea eligibilă: 4.944.898,18 RON
 2. Durata: 18 luni, Iulie 2022 – Decembrie 2023
 3. Beneficiar: – FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA

Obiectiv general:

 •  Cresterea ocuparii a 372 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 si 29 de ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Muntenia, prin imbunatatirea nivelului de competente si furnizarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, pe o perioada de 18 luni.

Obiectivspecifice:

 • 1.  identificarea unui numar de 372 de persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nicio forma de educatie sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/rezidenta in Regiunea Sud- Muntenia, prin derularea unei campanii de informare si promovare, interventie derulata in Regiunea Sud- Muntenia, pe parcursul a 13 luni.
 • imbunatatirea nivelului de competente profesionale pentru 186 tineri NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud- Muntenia, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesionala de calificare nivel 2.
 • cresterea ocuparii tinerilor NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud- Muntenia, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca si activitati de sustinere a antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, pe parcursul a 18 luni.

Localizare proiect:

REGIUNEA SUD-MUNTENIA, JUDETELE: ARGES, CALARASI, DAMBOVITA, GIURGIU, IALOMITA, PRAHOVA, TELEORMAN.

ACTIVITATI PREVIZIONATE

​1. Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

1.1. Acordarea de subventii (microgranturi) pentru infiintarea de noi afaceri – 12 luni

 • 9 firme infiintate prin proiect care semneaza contract de subventie;​
 • Acordarea a cate unui grant de 107 500 lei pentru fiecare firma care a semnat contractul de subventie;

Competiție planuri de afacere: Anuțuri, metodologie, anexe

1.2. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri – servicii personalizate de sprijin – 6 luni

 • Furnizarea programului de specializare autorizat ANC Competente antreprenorialepentru 42 de persoane, 40 de ore pe fiecare grupa de curs;​
 • 42 de persoane participante la atelierele privind crestera rolului si responsabilitatii antreprenoriatului local privind temele secundare;​
 • Derularea unei competitii de planuri de afaceri in urma careia se vor infiinta 9 firme care vor primi ajutor de minimis;​
 • Servicii juridice pentru infiintarea a 9 firme

2. Furnizarea de programe de formare profesionala

2.1 Organizarea si derularea programelor de formare profesionale – 18 luni

 • Furnizarea programelor de formare profesionala a adultilor cursuri de calificare nivel 2 pentru 186 de persoane;​
 • Pachete de alimente pentru absolventii cursurilor de calificare;​
 • Subventii pentru absolventi in cuantum de 5 lei/ora de prezenta la curs;​
 • Program pentru activarea si cresterea angajabilitatii tinerilor Neets in scopul integrarii socio-profesionale in comunitate;​
 • Program de formare a abilitatilor unui stil de viata sanatos a grupului tinta si autilizarii sustenabile a resurselor.

3 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca – servicii de medier

 • Furnizarea serviciilor de medierea muncii unui numar de 372 persoane, din care 75 de persoane din mediul rural si 38 persoane de etnie roma;​
 • 372 de dosare de mediere;​
 • 15 evenimente de tipul Bursa locurilor de munca

PLAN PROMOVARE ȘI PUBLICITATE