Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 400 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 48 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

Prin proiect se dezvolta oportunități de înființare de noi afaceri inovative (inclusiv proiecte de tip start-up si spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca, fapt ce va contribui la creșterea competitivității regiunii si la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activităților de sprijin derulate in cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului.

Scopul final al proiectului este ca prin educație non-formala antreprenoriala la nivelul regiunii Centru, bazata pe inovare si transfer tehnologic, sa crească abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare, susținerea si sprijinirea noilor afaceri înființate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului tematic 8, Axa prioritara 3, POCU.

Impactul proiectului se va reflecta direct atât la nivel individual, pentru cele 400 de persoane cuprinse in grupul țintă prin plaja de servicii si masuri de suport de care vor beneficia, prin dezvoltarea unor servicii sustenabile, prin ridicarea nivelului de competenta si a potențialului resursei umane, a spiritului antreprenorial, care poate avea ca efect stimularea investițiilor si crearea oportunităților zonale de dezvoltare comunitare, in concordanta cu strategiile naționale/ regionale/ locale existente.

In viitor veti gasi mai multe detalii aici: https://inovare.crefop.ro/

La nivelul proiectului rezultatele care vor contribui la cresterea impactului sunt:

 – 400 de persoane din grupul tinta vor participa la programul de formare profesionala Competente antreprenoriale

– 400 de persoane din grupul tinta (someri, persoane inactive, persoane angajate), vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât in cadrul proiectului, cat si ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite.

– 96 noi locuri de munca create in mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv in rândul familiilor angajaților dar si comunitatilor din care aceștia provin

– 48 de firme vor fi create si finantate, vor avea la randul lor un efect pozitiv la nivelul mediului de afaceri si comunitatii in care isi desfasoara activitatea; acestea pot fi sustinute ulterior prin fonduri disponibile la nivel national si/sau international pentru dezvoltarea afacerii, dar si de catre institutii financiare prin stimulente pentru companii de tip start-up si pot crea ulterior mai multe locuri de munca noi.

– Ghiduri legate de e-business, dar si rapoarte elaborate la nivelul proiectului, respectiv cele de analiza si susținere a mediului antreprenorial la nivel regional, dar si cel de dezvoltare de mecanisme de susținere si promovare a întreprinderilor înființate si finanțate in cadrul proiectului (A3.2 si A3.3) care vor contribui la influențare pozitiva a mediului de afaceri

Fiind un proiect orientat spre inovare, proiectul este de așteptat sa stimuleze firmele sa investească in activități inovatoare, dar si de a forma parteneriate public-private sau private-private, prin transfer de cunoștințe de la mediul public la mediul privat si invers. Acest efect va fi potentat de o schimbare la nivelul mentalității colective a comunităților din regiune per ansamblu, cu efect pe termen lung, prin promovare a unei imagini pozitive a zonei, asigurând în aceleași timp accesul si tratamentul egal si nediscriminatoriu al acestora.

Conditii de inscriere/Grup tinta

Grupul țintă este format din persoane fizice (de ex. șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a. sa aiba varsta peste 18 ani     

b. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

c. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în reg. Centru;

Activitati

A1. Formare antreprenorială

A1.1.Informarea publicului cu privire la programul de formare profesionala, metodologia de selectie a grupului tinta, si ulterior a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite

A1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

A1.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A1.3.1. Program de sprijin pentru elaborarea planurilor de afaceri

A 1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finațate in cadrul proiectului

A1.5. Efectuarea de stagii de practica

A2. Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

A 2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat

A 2.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

A 2.3. Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

A 2.4. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

A3. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

A 3.1. Monitorizarea funcționarii si dezvoltării afacerilor înființate

A3.2 Elaborare raport privind analiza si susținerea mediului antreprenorial, la nivel regional

A3.3 Elaborare raport privind dezvoltarea de mecanisme de susținere si promovare a întreprinderilor înființate si finanțate in cadrul proiectului

A4. Managementul proiectului

A4.1 – Managementul Operational al proiectului

A4.2. Informarea si publicitatea proiectului

A4.3. Suport pentru activități transversale – cheltuieli indirecte

Regiunea de implentare:

Regiunea Centre: județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu

Parteneri: