DIGIVET

Proiectul DigiVET abordează provocările actuale ale sectorului VET apărute din tranziția către era digitală și impactul COVID-19 în furnizarea VET atât pentru formatori, cât și pentru stagiari.

Context

Criza socială, economică și din domeniul sănătății, în curs de desfășurare datorită COVID-19, a prezentat atât provocări, cât și oportunități pentru transformarea digitală în multe sectoare ale UE care au fost grav afectate. Impactul a fost mai mult decât evident în educație, unde procesul de predare / învățare față în față a fost întrerupt pentru o perioadă considerabilă de timp. Comisia Europeană, realizând nevoia emergentă de reformă a educației și formării profesionale în era digitală, a inițiat dezvoltarea Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027).

Rezultatele procesului de consultare publică (iunie-septembrie 2020) au evidențiat impactul COVID-19 în educație și formare; aproape 60% dintre respondenți au menționat că nu au folosit niciodată instrumente de învățare la distanță / online înainte de COVID-19, în timp ce mai mult de jumătate dintre respondenți au recunoscut că doresc să-și îmbunătățească abilitățile digitale în urma experienței lor recente.

Sectorul VET a fost afectat în mod disproporționat, deoarece componenta sa puternic bazată pe muncă nu permite multă flexibilitate și încredere față de instrumentele digitale. Nevoia de soluții inovatoare este și mai evidentă pentru a dezvolta capacitatea formatorilor VET și pentru a motiva cursanții să caute oportunități VET de calitate și să combată nivelurile în creștere ale părăsirii timpurii.

FOCUS

Proiectul se concentrează pe perfecționarea profesională a formatorilor VET. Formatorii VET se confruntă cu o serie de provocări în eforturile lor de a se adapta la situația în desfășurare care necesită un nivel ridicat de încorporare a tehnologiei digitale în VET. Printre altele, au menționat lipsa abilităților și competențelor digitale pentru utilizarea eficientă a instrumentelor digitale, cum ar fi platformele de e-learning, experiența slabă în crearea și utilizarea resurselor digitale de învățare, lipsa de experiență în e-learning și alte instrumente și metode de învățare la distanță în VET, precum și preocupări cu privire la problemele de confidențialitate, drepturi de autor și protecția datelor.

Proiectul DigiVET prevede să răspundă nevoilor și preocupărilor actuale ale formatorilor VET prin furnizarea unui program de formare cuprinzător și de calitate privind dezvoltarea resurselor digitale de învățare, oferindu-le, de asemenea, posibilitatea de a dezvolta și disemina propriile resurse digitale.

OBIECTIVE

  • dezvoltarea competențelor digitale ale formatorilor VET, în special dezvoltarea resurselor digitale de învățare pentru VET
  • crește capacitatea formatorilor VET de a-și adapta livrarea VET în era digitală, prin încorporarea resurselor și instrumentelor digitale
  • dezvolta un hub VET online care va oferi acces deschis la resursele digitale de învățare din diferite sectoare VET
  • susține furnizarea de oportunități VET flexibile și de înaltă calitate, adaptate pentru a corespunde cerințelor erei digitale și nevoilor apărute în cadrul COVID-19

STRUCTURA PROIECTULUI

  • IO1. Cercetare și raport: Identificarea situației actuale

Parteneriatul va efectua o cercetare cu privire la situația actuală a resurselor digitale în furnizarea VET, adresându-se direct formatorilor VET ca principal grup țintă al proiectului și beneficiari ai rezultatelor sale. Cercetarea va fi realizată prin chestionare, interviuri și focus grupuri, punând în evidență nevoile transnaționale ale formatorilor VET și va include o cercetare documentară pe organizații și țări, „Rapoarte naționale privind situația actuală a resurselor digitale în VET”. Rezultatele și concluziile agregate vor fi incluse într-o analiză și un raport final, „Raport consolidat privind situația actuală a resurselor digitale în VET”.

  • IO2. Programul de instruire DigiVET

Al doilea rezultat intelectual al proiectului este un program de instruire online de 30 de ore care va răspunde nevoilor formatorilor VET în adaptarea abordării și practicilor de formare profesională pentru a corespunde nevoilor actuale ale cursanților și furnizării VET într-o eră digitală. Acesta va include: dezvoltarea conținutului digital pentru VET, familiarizarea cu software-ul online, instrumente de autor (cum ar fi Elucidat, Articulate, Lectora, Easygenerator, DomiKnow, bazat pe identificarea IO1) și caracteristici relevante (învățare interactivă, storyboarding, gamificare, conformitate SCORM , teste / evaluări, gestionarea șabloanelor etc.), precum și îndrumări pentru dezvoltarea resurselor interactive de învățare.

Programul de instruire DigiVET va fi găzduit în platforma de învățare electronică DigiVET, care va fi accesibilă gratuit prin intermediul computerelor personale și al dispozitivelor portal.

Faza de testare PILOT ACTION

Faza de testare pilot a programului de formare DigiVET și a platformei de e-Learning va include:

O testare prin chestionare pre și post-evaluare adresată formatorilor VET care vor participa la instruirea online DigiVET prin intermediul platformei e-Learning.

Un curs internațional de formare de 4 zile în Austria în timpul căruia 18 formatori VET vor pune în practică abilitățile și cunoștințele dobândite prin programul de formare DigiVET: vor pregăti mini-module VET pentru a le include în DigiVET HUB. Instruirea va implica 3 formatori VET din fiecare țară parteneră.

  • IO3. DigiVET HUB

Al treilea rezultat intelectual al proiectului va fi o bibliotecă deschisă de resurse deschise VET pe diferite domenii și niveluri de dificultate, având ca scop facilitarea accesului gratuit la resurse de învățare de calitate, oferind în același timp formatorilor VET un spațiu pentru dezvoltarea și publicarea resurselor digitale de învățare. Formatorii VET vor beneficia de un manual electronic (eManual) pentru încorporarea cu succes a conținutului lor în Hub.

DigiVET HUB va conține cele 18 mini-module VET dezvoltate de participanții VET la cursul de formare internațională în colaborare cu responsabilii organizațiilor partenere. Subiectele selectate pentru mini-module vor reflecta domeniul VET specific al beneficiarilor din țările partenere.

DigiVET HUB va fi găzduit pe platforma e-Learning.

PARTENERI INTERNAȚIONALI

Consorțiul internațional de parteneri este compus din organizații active în domeniul VET, cercetare, educație și formare: CREFOP Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (România), EUROTRAINING Educational Organization (Grecia), REPLAY Network (Italia), Centro per lo Sviluppo Creativo DANILO DOLCI (Italia), DIE BERATER Unternehmensberatungs Gesellschaft Mbh (Austria), CETRI (Cipru), NOVEL Group (Luxemburg).

DURATĂ

24 de luni, între 1 aprilie 2021 și 31 martie 2023.