1. Valoarea eligibilă: 4.948.407,18 RON
 2. Durata: 18 luni, Iulie 2022 – Decembrie 2023
 3. Implementare în parteneriat
 • Beneficiar – FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA​
 • Partener 1 – ASOCIATIA UMANITARA ROMANITA, CRAIOVA

Obiectiv general:

 •  Cresterea ocuparii a 372 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 si 29 de ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin imbunatatirea nivelului de competente si furnizarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de muncape o perioada de 18 luni.

Obiectivspecifice:

 • 1.  identificarea unui numar de 372 de persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nicio forma de educatie sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/rezidenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin derularea unei campanii de informare si promovare, interventie derulata in Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe parcursul a 13 luni.
 • 2. imbunatatirea nivelului de competente profesionale pentru 186 tineri NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesionala de calificare nivel 2.
 • 3.cresterea ocuparii tinerilor NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca si activitati de sustinere a antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, pe parcursul a 18 luni.

Localizare proiect:

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA, JUDETELE: DOLJ, GORJ, MEHEDINTI, OLT, VALCEA.

ACTIVITATI PREVIZIONATE

​1. Furnizarea de programe de formare profesionala

 • Furnizarea programelor de formare profesionala a adultilor cursuri de calificare nivel 2 pentru 186 de persoane;​
 • Pachete de alimente pentru absolventii cursurilor de calificare;​
 • Subventii pentru absolventi in cuantum de 5 lei/ora de prezenta la curs;​
 • Program pentru activarea si cresterea angajabilitatii tinerilor Neets in scopuli ntegrarii socio-profesionale in comunitate;​
 • Program de formare a abilitatilor unui stil de viata sanatos a grupului tinta si autilizarii sustenabile a resurselor.

2. Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

 • Furnizarea programului de specializare autorizat ANC Competente antreprenorialepentru 42 de persoane, 40 de ore pe fiecare grupa de curs;​
 • 42 de persoane GT participante la atelierele privind crestera rolului si responsabilitatii antreprenoriatului local privind temele secundare;​
 • Derularea unei competitii de planuri de afaceri in urma careia se vor infiinta 9 firme care vor primi ajutor de minimis;​

3. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca – servicii de mediere

 • Furnizarea serviciilor de medierea muncii unui numar de 372 persoane, din care 75 de persoane din mediul rural si 38 persoane de etnie roma;​