Proiectul „Competitiv pe piata muncii” POCU/298/3/14/121437

Proiectul „Competitiv pe piata muncii” POCU/298/3/14/121437 este implementat de Asociatia CERID-  Centre for Equal Rights, Inclusion and Development, în parteneriat cu Asociatia Europeană pentru o Viata mai Bună -AEVB (Partener 1) și Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2).

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, apel de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 4,719,270.02 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începand cu data de 03.09.2018.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea si cresterea gradului de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca pentru 360 de persoane, someri si persoane inactive (someri de lunga durata si/sau persoane cu dizabilități sau persoane cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2) si/sau persoane cu studii liceale (ISCED3) sau postliceale (ISCED4), persoane peste 54 de ani), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural din regiunile Nor Vest, Sud Est si Sud Muntenia, prin dezvoltarea si implementarea unui set complex de masuri integrate si personalizate, care vizeaza imbunatatirea accesului pe piata muncii, cresterea gradului de insertie profesionala si indirect sociala, prin imbunatatirea aptitudinilor si a competentelor grupului tinta.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine pentru 360 persoane (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) prin participarea la sesiuni personalizate de informare si consiliere profesionala pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii. Obiectivul specific 1 va fi indeplinit ca urmare a implementarii activitatii 1, subactivitatea 1.1 si 1.2 care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediata propusi prin proiect 4S6 – 293 persoane calificate (81,34%), 4S7 – 184 persoane (51%) cu loc de munca si indicatorul de realizare 4S8 – 360 persoane care beneficiaza de sprijin. Corespondentul OS1 al proiectului in GS -CS POCU AP 3/PI 8.i este OS 3.1, 3.2 si OS 3.3.  

2. Obiectiv specific 2 – Imbunatatirea aptitudinilor si dezvoltarea competentelor a 360 de persoane (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) prin participarea acestora la programe de formare profesionala (cursuri de initiere, calificare nivel II sau III) adaptate nevoilor acestora si derulate in concordanta cu cerintele pietei muncii.  Obiectivul specific 2 va fi indeplinit ca urmare a implementarii activitatii 2 care contribuie in mod direct la atingerea indicatorului de realizare imediata propus prin proiect 4S6 – 293 persoane calificate (81,34%) si indicatorul de realizare 4S8 – 360 persoane care beneficiaza de sprijin. Corespondentul OS2 al proiectului in GS -CS POCU AP 3/PI 8.i este OS 3.1, 3.2 si OS 3.3.  

3. Obiectiv specific 3 – Dezvoltarea competentelor profesionale, cresterea gradului de ocupare si asigurarea sustenabilitatii proiectului prin incadrarea in munca a 184 de persoane din regiunile Nord Vest, Sud Est si Sud Muntenia in urma participarii la programele de formare profesionala și furnizarea de servicii de acompaniere la noul loc de munca pentru persoanele identificate cu nivel de ocupabilitate C ”greu ocupabil” si D ”foarte greu ocupabil”. Obiectivul specific 3 va fi indeplinit ca urmare a implementarii subactivitatii 1.3 si Activitatii 3 care contribuie in mod direct la atingerea indicatorului de realizare imediata propus prin proiect 4S7 – 184 persoane (51%) cu loc de munca si indicatorul de realizare 4S8 – 360 persoane care beneficiaza de sprijin. Corespondentul OS3 al proiectului in GS -CS POCU AP 3/PI 8.i este OS 3.1, 3.2 si OS 3.3. 

Ce servicii oferim:

  • servicii de informare si consiliere profesionala
  • servicii de mediere a muncii
  • servicii de formare profesionala a adultilor
  • servicii de acompaniere

Prin proiect, serviciul de mediere pe piața muncii este oferit gratuit atât pentru companii cât și pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă.

Pașii pentru înscriere

  • Completati formularul cu datele solicitate și apăsați butonul „Trimite datele de mai sus”;
  • Formularul dumneavoastră va fi direcționat către un consilier în funcție de județul în care domiciliați sau vă desfășurați activitatea;
  • Veți fi contactat/ă telefonic în cel mai scurt timp pentru a confirma înscrierea și pentru a programa o întâlnire;
  • În cadrul întălnirii, vă vom prezenta detaliile proiectului, vom verifica cerințele minime de participare și vom stabili pașii care trebuie urmați în continuare.