Stagii de practica – parteneriat pentru viitor ID 132772

0

Obiectivul proiectului:

Implementarea unui model inovativ de facilitare a tranzitiei la viata profesionala activa pentru absolventii de invatamant secundar, la nivel national, in vederea cresterii ratei acestora de angajabilitate.

Efect vizat al proiectului:

  • Proiectul va genera un efect pe termen lung vizat in special prin abordarea INTEGRATA, personalizata, individualizata, la nivelul fiecarui membru al grupului tinta, dar si la nivelul fiecarei scoli si comunitati, al operatorilor economici din Regiune, precum si prin constituirea unui cadru partenerial inovativ de informare coordonata privind nevoile de instruire, respectiv nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii.
  • Prin inovatiile aduse procesului de consiliere si orientare in cariera, ale stagiilor de practica, utilizand noile tehnologii se urmareste centrarea serviciilor pe nevoile individuale ale participantilor, facilitand accesul acestora la servicii de calitate.

Obiective specific:

  • Proiectarea si implementarea unui model inovativ de servicii adresate unui numar de 140 tineri din invatamantul secundar, coreland competentele tinerilor din grupul tinta cu nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii.
  • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare in cariera pentru tinerii din grupul tinta, axat pe nevoile reale ale pietii muncii, care sa le permita la momentul incetarii calitatii de participant angajare, sau continuarea studiilor/ cursuri de formare.
  • Derularea programelor de invatare la locul de munca pentru tinerii din grupul tinta pentru obtinerea de competente practice, care sa le permita la momentul incetarii calitatii de participant obtinerea certificarii
  • Dezvoltarea unui sistem inovativ de invatare la locul de munca pentru cele 140 de elevi din grupul tinta prin incheierea de parteneriate, implicarea acestora in programe de internship/ firme de exercitiu, dar si a unui sistem de informare coordonata intre companii/ sectorul privat si unitatil de invatamant

GRUP ȚINTĂ:

  • 140 elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4) cu rezidenta in mediul urban sau rural
  • licee tehnologice din 7 regiuni de implementare mai putin dezvoltate (Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia)
  • criteriu de selectie fiind acela de corelare cu oferta pietei de munca, in special pentru sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (eg. Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informaþiei si comunicaþiilor, Biotehnologii,

Justificarea proiectului:

Activitatile proiectului vin in intampinarea solutionarii problemelor identificate la nivelul grupului astfel:

1.nevoia de consiliere si orientare 140 de elevi si o serie de rezultate concrete (fise de consiliere, planuri de cariera) menite sa asigure orientarea lor in cariera;

2.nevoia de a fi indrumati in practica – proiectul prin activitatile propuse urmareste, sprijina si indruma elevul atat in perioada practicii cat si inainte si dupa;

3.nevoia de a dobandi abilitati de integrare pe piata muncii – proiectul propune dezvoltarea de competente soft skills extrem de solicitate pe piata;

4.nevoia de a „deschide” companiile catre stagii – proiectul propune incheierea a 10 de noi parteneriate cu mediul de afaceri care vor constitui premise de sustenabilitate;

5.nevoia de pregatire pentru piata muncii – proiectul prevede organizarea de evenimente si competitii profesionale concursurilor pe meserii in vederea valorificarii oportunitatilor locale/regionale.

 

Valoarea adaugata a proiectului consta in cresterea numarului de elevi constientizati cu privire la stagiile de practica, respectiv importanta si rolul orientarii in cariera in ceea ce priveste traseul profesional-schimbarea perceptiei acestora; furnizarea de servicii de consilere specializate si individualizate pentru nevoile fiecarei persoane consiliate; pachet complet de servicii plecand de la constientizare-consiliere/orientare profesionala-practica(puterea exemplului);

POCU/633/6/14/132772 Stagii de practică – parteneriat pentru viitor (12.08.2020 – 11.10.2022)

BENEFICIAR: FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA – CREFOP

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 2.373.827,46 LEI

VALOAREA COFINANTARII: 2.017.753,32 LEI