Obiectiv general:

Cresterea ocuparii a 372 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 si 29 de ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Centru, prin imbunatatirea nivelului de competente si furnizarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, pe o perioada de 18 luni.

Obiectivspecifice:

 • 1. OS1 – identificarea unui numar de 372 de persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nicio forma de educatie sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/rezidenta in Regiunea Centru, prin derularea unei campanii de informare si promovare, interventie derulata in Regiunea Centru, pe parcursul a 13 luni.
 • 2.OS2 – imbunatatirea nivelului de competente profesionale pentru 186 tineri NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Centru, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesionala de calificare nivel 2.
 • 3.OS3 – cresterea ocuparii tinerilor NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Centru, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca si activitati de sustinere a antreprenoriatului si aocuparii pe cont propriu, pe parcursul a 18 luni.

Localizare proiect:​ REGIUNEA CENTRU, JUDETELE: ALBA, BRASOV, COVASNA, HARGHITA, MURES, SIBIU.

1. Furnizarea de programe de formare profesionala

Organizarea si derularea programelor de formare profesionale autorizate ANC – calificare nivel 2

Rezultate asteptate:​

 • Furnizarea programelor de formare profesionala a adultilor cursuri de calificare nivel 2 pentru 186 de persoane;​
 • Pachete de alimente pentru absolventii cursurilor de calificare in cuantum de 300 lei/persoana;​
 • Subventii pentru absolventi in cuantum de 5 lei/ora de prezenta la curs;​
 • Program pentru activarea si cresterea angajabilitatii tinerilor Neets in scopulintegrarii socio-profesionale in comunitate;​
 • Program de formare a abilitatilor unui stil de viata sanatos a grupului tinta si autilizarii sustenabile a resurselor.

2. Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri – servicii personalizate de sprijin

Rezultate asteptate:​

 • Furnizarea programului de specializare autorizat ANC Competente antreprenoriale pentru 42 de persoane, 40 de ore pe fiecare grupa de curs;​
 • 42 de persoane GT participante la atelierele privind crestera rolului si responsabilitatii antreprenoriatului local privind temele secundare;​ responsabilitatii antreprenoriatului
 • Derularea unei competitii de planuri de afaceri in urma careia se vor infiinta 9 firme care vor primi ajutor de minimis;​
 • Servicii juridice pentru infiintarea a 9 firme.​

3. Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocuparii pe cont propriu

Acordarea de subventii (microgranturi) pentru infiintarea de noi afaceri

Rezultate asteptate:​

 • ​9 firme infiintate prin proiect care semneaza contract de subventie;​
 • Acordarea a cate unui grant de 117 000 lei pentru fiecare firma care a semnat contractul de subventie;​