Anunț demarare proiect – Sprijin educational comunitar pentru copii cu parinti plecati in strainatate

Fundația CREFOP – Centrul de resurse pentru educație și formare profesională în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația pentru Incluziune Socială „Proetnica”, implementează proiectul:

Sprijin educațional comunitar pentru copii cu părinți plecați în străinătate

POCU/784/6/24/139127

Valoarea totală a proiectului: 4.703.662,29 lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.998.112,96 lei

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 33 luni (02 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023)

Obiectivul general al proiectului este facilitarea participării la educaţie preşcolară, primară, gimnazială şi liceală a 270 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din regiunile Sud Muntenia si Nord Vest

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

· Stimularea accesului și participării la învățământ a 30 de copii preșcolari, 100 de elevi din ciclul primar, 100 de elevi din ciclul gimnazial și 40 de liceu, din regiunile Sud Muntenia și Nord Vest, care au cel puțin un părinte plecat în străinătate, printr-un set de măsuri integrate ce vizează asigurarea de servicii psiho-sociale, de sprijin social și de dezvoltare a abilităților socio emoționale, activităţi recreative şi de socializare, activități de consiliere și furnizarea de sprijin material copiilor.

· Stimularea dialogului scoală-copii-părinți/tutori și a abilităților parentale prin asigurarea de servicii de consiliere și educație parentală, activităţi de comunicare online/telefonică pentru 200 de parinți/tutori în grija cărora au ramas copiii /părinţi plecaţi in străinătate

· Cresterea gradului de conștientizare în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară și efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă în rândul părinților/tutorilor în grija cărora au ramas copiii /părinți plecaţi in străinătate, reprezentanți ai instituțiilor de profil din regiunile Sud Muntenia si Nord Vest

Grupul țintă al proiectului este format din 270 de copii cu vârsta între 3 și 16 ani, respectiv 30 de copii cu vârsta între 3-5 ani, 100 de copii cu vârsta între 6-10 ani, 100 de copii cu vârsta între 11 și 14 ani și 40 de copii cu vârsta între 14 și 16 ani, precum și 200 de parinți/tutori tutori/persoană care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă din regiunile Sud-Muntenia și Nord-Vest

Rezultatele principale ale proiectului:

· 1 campanie de înscriere a copiilor cu părinți plecați în străinătate în cadrul programului

· 1 campanie de informare şi conştientizare a părinţilor, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiştilor, copiilor şi publicului larg în ceea ce priveşte obligaţiile legale care le revin părinţilor la plecarea din ţară

· 30 de prescolari (3-5 ani),100 de elevi din ciclul primar (6-10 ani), 100 de elevi din ciclul gimnazial (11-14 ani) şi 40 de elevi de liceu (14-16) selectați pentru participarea la activitățile proiectului

· 1 program de sesiuni individuale de dezvoltare a comunicării şi limbajului cu participarea a 30 de preșcolari

· 1 program de tip școală după școală organizat pentru elevii de la ciclul primar

· 1 program de sprijin educațional intensiv la limba română și matematică organizat pentru elevi de gimnaziu

· 1 program de activități sprijin socio-educativ şi mentorat derulat cu participarea a 40 elevi de liceu.

· creșterea competențelor digitale pentru cei 270 de elevi participanți la program

· 1 program de tip școală după școală organizat pentru elevi de la ciclul primar;

· 1 program de sprijin educațional intensiv la limba română și matematică organizat pentru elevi de gimnaziu

· 1 program de activități de sprijin socio-educativ şi mentorat derulat cu participarea a 40 elevi de liceu.

· 200 de părinți participanți la sesiunile de consiliere individuală și la intâlniri de grup tematice și consiliați în ceea ce privește importanța cunoaşterii propriului copil, cum să fie un părinte mai bun, cum să comunice eficient cu copilul său, etc ;

· 200 de părinţi participanţi la sesiuni de activități interculturale de dezvoltare personală, creșterea stimei de sine, promovarea diversității și combaterea discriminării, de către specialistul în combaterea discriminării și promovarea interculturalității.

Date de contact: office@crefop.ro

asociatia.proetnica@gmail.com