CURAJ – Descoperă și folosește-ți abilitățile și curajul civil – o nouă modalitate de abilitare pentru tinerii adulți defavorizați din Europa

Proiectul COURAGE (Discover And Use Your Skills And Civil Courage – A New Way Of Empowerment For Young Disadvantaged Adults In Europe) se îndreaptă spre sfârșitul perioadei sale de implementare. În ultimele luni, faza pilot a testat cu beneficiarii (cursanți adulți) eficacitatea celor 51 de scenarii practice. În cele cinci tări participante, un total de 47 de formatori au participat la furnizarea instruirii (UK 3, RO 14, NO 4, DE 4, AT 22), ajungând și educând un total de 354 de cursanți (UK 35, RO 96, NO 35, DE 48, AT 140). Această activitate a condus la crearea showcase-urilor Courage, un suport vizual cu privire la modul în care materialul educațional COURAGE poate fi de fapt folosit.

În plus, consorțiul a elaborat recomandări de politici privind curajul civic și recomandări de implementare care sunt rezultatul muncii sinergice a partenerilor, împreună cu asociații implicați în proiect și formatori, precum și beneficiarii fazei de testare. Recomandările sugerează părților interesate și factorilor de decizie politici atenția care trebuie acordată, astfel încât să considere în mod eficient curajul ca o abilitate de viață care poate fi predată și împuternicită în oameni.

Perioada de blocaj Covid 19 și distanțarea socială necesară a limitat libertatea de a organiza evenimente de diseminare față în față care, în unele țări, au avut loc online. Cu toate acestea, toate materialele dezvoltate pot fi răsfoite și descărcate de pe site-ul web și utilizate în diferite contexte de educație a adulților (www.courage-skills.eu).

În general, consorțiul este extrem de mulțumit de rezultatul proiectului. Într-adevăr, primirea inițiativei, entuziasmul manifestat în timpul fazei de pilotare, reflecțiile profunde generate asupra subiectului în numele formatorilor și cursanților, sunt indicatori ai impactului bun realizat în acești doi ani de funcționare.