Conferinta de lansare – PROFESIONAL ID 135431

Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm invitația de a participa la conferința de lansare a proiectului “PROFESIONAL” POCU/726/6/12/135431, proiect implementat de Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP, în calitate de lider de parteneriat, și Social Knowledge – Training&Consulting (Partener 1).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara: Educatie si competente, Operatiunea Cresterea participarii la programele deformare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, angajati, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobândite in contexte non-formale si informale.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 4,654,758.21 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni, începand cu data de 08.04.2021.

Conferința va avea loc Joi 27 mai 2021, începând cu ora 14:00, la Sediul Fundației CREFOP Oradea, Piata 22 Decembrie, nr. 12A Oradea-Mare, Bihor, Romania

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a angajatilor din regiunile mai putin dezvoltate, cu prioritate pentru 651 adulti cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea si implementarea unui set complex de masuri integrate si personalizate, care vizeaza imbunatatirea statutului pe piata muncii, prin imbunatatirea aptitudinilor si a competentelor grupului tinta.

Evenimentul își propune si discutarea aspectelor legate de cresterea participarii angajatilor la programe de formare continua printr-o abordare inovativa a formarii continue, care sa urmareasca atat sprijin educational personalizat, centrat pe nevoile participantului, dar si facilitarea accesului la un sistem educational flexibil, pliat de asemenea pe nevoia acestuia.La acest eveniment sunt așteptati reprezentanti ai administratiilor publice locale, mediului universitar, asociatiilor profesionale si patronale precum si ai ONG-urilor.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până cel mai tarziu în data de 26 mai 2021, la tel: 0741666516 sau la adresa de email: flaviu.porojan@crefop.ro (persoana de contact: Porojan Flaviu)

Vă aşteptăm la eveniment.