CREFOP organizează vineri 23 martie 2018, la Timișoara un seminar de informare in cadrul proiectului „INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! POCU/89/3/7/107510

Vineri, 23.03.2018 incepând cu orele 10.00, va avea loc la la Centrul Business – Iosefin Residence, Mocsonyi, nr. 8, Piaţa Sinaia (Ady Endre) Timişoara SEMINARUL DE INFORMARE derulat in cadrul proiectului „INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! ’’ POCU/89/3/7/107510.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3– Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, in perioada: 23.09.2017-22.09.2020

GRUPUL TINTA al proiectului este format din 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane angajate), care vor fi pregătite în domeniul antreprenoriatului creându-se premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, prin cunoștințele dobândite de
aceştia.

Principalele rezultate preconizate ale proiectului şi impactul acestora sunt: 336 de persoane din grupul țintă pregătite în domeniul antreprenoriatului, 82 noi locuri de muncă create în mediul privat din sectorul nonagricol si 41 de noi firme create și finanțate în cadrul proiectului prin acordarea de microgranturi în valoare de maximum 37.500 euro/afacere (acestea vor putea fi susținute ulterior prin fonduri disponibile la nivel național și/sau internațional pentru dezvoltarea afacerii).

Proiectul este implementat de catre Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Primăria Municipiului Făgăraș (Partener 1), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2) și CIT-IRECSON Centrul de Informare
Tehnologică SRL (Partener 3).

Consideram evenimentul o buna oportunitate de a oferi tuturor participantilor, institutiilor si societatilor comerciale cu implicatie in sfera antreprenoriatului, informatii referitoare la posibilitatea de accesare a măsurilor integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare, consiliere, formare antreprenorială, dar și servicii suport precum consultanță și mentorat.

Informații suplimentare despre proiect veți obține accesând site-ul: www.investeste.aevb.ro

Găsiți detaliile desfășurării evenimentului aici.