Curs Lucrator in comert

Cursul se adreseaza persoanelor salariate care doresc o schimbare in cariera si vor sa se angajeze ca lucrator in comert sau au nevoie de calificare pentru aceasta functie.

Conditia pentru acestia este ca dupa finalizarea cursului angajatorul sa modifice functia de incadrare in Lucrator in comert sau marirea salariului conform calificarii.

Pre-inscriere aici: https://forms.gle/oJ7qnLddZxrUZA7z8

BENEFICIILE PARTICIPANTIILOR:
– Masa calda asigurata pe perioada cursului
– Certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

PERSOANE ELIGIBILE ÎNSCRIERE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
– Persoane angajate cu varsta peste 40 de ani
sau
– Persoane angajate cu domiciliul in zona rurala
sau
– Persoane angajate care au maxim 8 clase finalizate

CONDIŢII DE ACCES ŞI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:
– persoane cu cetatenia romana
– minim studii gimnaziale – diploma de minim 8 clase;
– varsta minima 18 ani;
– carte de identitate/buletin,
– certificat de nastere,
– certificat de casatorie, daca este cazul (schimbarea numelui după casatorie, infiere, etc.)
– certificat medical/fisa de aptitudini cu specificatia „apt pentru a desfasura activitati specifice – Lucrator in comert
– cazier judiciar
– contract de muncă sau adeverinta de la angajator

Detalii la: 0741666516
Inscrieri aici: https://forms.gle/oJ7qnLddZxrUZA7z8

Dobandirea calificarii de “Lucrator in comert”, intr-o maniera care sa permita accesarea unui loc de munca si aplicarea celor mai moderne tehnici in domeniu.

Lucratorul comercial desfasoara, în principal, urmatoarele activitati :
– efectueaza lucruri de curatenie si întretinere în vederea începerii activitatii si pregateste punctul de vânzare în vederea închiderii activitatii;
– pregateste echipamentele , marfurile si documentele în vederea desfasurarii activitatii;
– mentine aspectul estetic si promoveaza imaginea punctului de vânzare;
– întâmpina clientii, identifica cerintele acestora si le prezinta oferta generala de produse si
servicii, precum si produsele solicitate de acestia, comunicându-le toate informatiile necesare realizarii vânzarii;
– vinde produsele/serviciile, completeaza formele de plata si încaseaza valoarea acestora;
ambaleaza si livreaza produsele vândute;
– întocmeste si raporteaza situatia vânzarilor, identificând în acest scop documentele specifice activitatii de vânzare si selectând din acestea informatiile necesare;
– verifica si actualizeaza stocurile de produse, asigurând mentinerea acestora în termenul de garantie/valabilitate;
– aplica normele de calitate în domeniul sau de activitate, utilizând metode standardizate de asigurare a calitatii;
– aplica prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca , asigurând identificarea riscurilor în munca, raportarea pericolelor care apar la locul de munca si interventia în caz de urgenta;
– aplica normele de igiena, sanitar-veterinare si de protectia mediului în activitatea desfasurata.

OBIECTIVE DE INVATARE:

Comunicare în limba oficiala
Comunicare în limbi straine
Competente de baza în matematica, stiinta, tehnologie
Competente informatice
Competenta de a învata
Competente sociale si civice
Competente antreprenoriale
Competente de exprimare culturalala
Asigurarea calitatii
Aplicarea normelor de sanatate si securitate în munca
Aplicarea normelor de igiena, sanitar-veterinare si de protectie a mediului
Asigurarea cadrului general de desfasurare a activitatii punctului de vânzare
Prezentarea produselor si serviciilor aferente vânzarii
Realizarea vânzarii
Întocmirea situatiei vânzarilor si raportarea acesteia
Actualizarea stocurilor de produse

CINE POATE PARTICIPA
Absolventii de invatamant general obligatoriu (8 sau 10 clase), care sunt declarati fara restrictii din punctul de vedere al Medicinei Muncii

DURATA
Total: 360 ore, din care: 120 ore pregatire teoretica, 240 ore pregatire practica

PROGRAM DE DESFASURARE
Teorie: 6 ore/zi, de luni pana vineri
Practica: 8 ore/zi, de luni pana vineri

PRACTICA
Se realizeaza la agentii economici cu care sunt incheiate conventii de practica sau in ateliere scoala, sub indrumarea unui tutore de practica. Grupele de practica sunt constituite din max 14 participanti.

Perioada preconizata incepere: NOIEMBRIE 2021

COST – curs GRATUIT, realizat in cadrul proiectului Angajare sustenabila Microregiunea Valea Jiului –

DATE DE CONTACT FURNIZOR
Fundatia “Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala – CREFOP” Tel.0741666516, oradea@crefop.ro

ALTE INFORMATII
Certificare pentru sistemul de management al calitatii conform EN ISO 9001:2015