Dacă îţi doreşti cu adevărat poţi!

Nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu vedem! Nu sunt doar citate motivaţionale, este realitate, lucru demonstrat de tinerii din categoria NEEs cuprinşi în proiectul „A Doua Șansă” derulat de CRFOP.

În perioada 05-09 decembrie 2022, la Școala Gimnazială „Gál Sándor” Ciucsângeorgiu, după încheierea procesului de predare-învăţare a modulelor planificate în anul I de studiu, a fost organizat procesul de evaluare finală. Cursanţii, care au

urmat anul I de studiu, au susţinut probe corespunzătoare disciplinelor educaţiei de bază, repartizate în module: limba şi literatura română, matematică, limba modernă, ştiinţe, istorie, geografie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, educaţie muzicală şi educaţie plastică. Toţi cei 16 cursanţi care au participat la evaluarea finală an I -învăţământ secundar inferior, au obţinut note de absolvire.

Ne bucurăm pentru reuşita lor şi le vom fi alături în continuare.

#educatie #invatare #integrare #crefop