In cadrul proiectului CODE IMM, se vor desfasura urmatoarele activitati pentru a contribui la realizarea scopului:

  1. Analiza: Se va derula o analiza la nivelul fiecarei firme pentru colectarea nevoilor de instruire digitala, identificarea barierelor implementarii unui sistem de invatare la locul de munca si raport final.
  2. Ateliere/Seminarii: Se vor organiza minim 10 ateliere/seminarii privind necesitatea instruirii la locul de munca si modul in care se pot elabora programe de instruire.
  3. Instrumente ajutatoare: Se vor elabora instrumente ajutatoare pentru introducerea programelor de instruire digitala la locul de munca, inclusiv analiza nevoii de formare, planificarea formarii, alegerea tehnicilor adecvate si evaluarea eficientei.
  4. Platforma de elearning: Se va pune la dispozitia firmelor o platforma de elearning care sa sprijine realizarea programelor de invatare.
  5. Cursuri de formare: Se vor selecta minim 15 persoane care vor participa la cursuri de formare pentru „Designer Instructional” si „Dezvoltator Elearning”. Acestea se vor axa pe aspecte teoretice si practice si se vor finaliza cu certificare ANC.
  6. Curs in sistem online/blended learning: Se va crea si pilot un curs de invatare la locul de munca in sistem online/blended learning, axat pe achizitia de competente digitale.