Inclusive Apprenticeships prin Erasmus+

Proiect Inclusive Apprenticeships finantat din programul Erasmus+  este conceput ca un proiect de cooperare transnațională între 5 parteneri din 4 țări. El are ca scop promovarea incluziunii sociale în domeniul educației și formării profesionale, creșterea atractivității acestui domeniu și stimularea inovării, prin creșterea gradului său de acoperire și sprijinirea companiilor care oferă învățare la locul de muncă (WBL) cursanților cu mai puține oportunități și din medii defavorizate. 

Partenerii proiectului vor concepe, dezvolta și valida un program de formare pentru mentorii de companii și o platformă de e-learning și vor instrui 120 de mentori din România, Bulgaria și Austria cu privire la modul în care să vizeze și să sprijine cursanții cu dizabilități, membri ai grupurilor minoritare, persoane care provin din familii de migranți sau refugiați.