Înscrieri proiect „Sprijin educational comunitar pentru copii cu parinti plecati in strainatate”

Așteptăm înscrieri în cadrul proiectului: „Sprijin educational comunitar pentru copii cu parinti plecati in strainatate” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.


Înscrierea se poate face și online:
https://forms.gle/dwfcL5X9APCKwHPXA
După înscriere, veți fi contactat de un reprezentant CREFOP.


ACTIVITĂȚILE SE DERULEAZĂ PE PERIOADA A 33 DE LUNI, SUNT GRATUITE ȘI SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIUNILE SUD MUNTENIA ȘI NORD VEST.


CE NE PROPUNEM:
Facilitarea participării la educaţie preșcolară, primară, gimnazială şi liceală a 270 de copii cu vârsta între 3 și 16 ani, care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate de minimum 6 luni, din regiunile Sud Muntenia si Nord Vest.


Beneficiile copiilor:
– participarea la activități educaționale într-o manieră atractivă și accesibilă pe teme și domenii variate de cunoaștere, diversitate, interclturalitate;
– activități de tip școală după școală care vor contribui la ameliorarea rezultatelor școlare ale acestora;
– participarea la cercurile de activități extracurriculare, respectiv muzică, dansuri, teatru, desen, etc;
– participarea la tabere tematice;
Activități:
– activităţi cu preşcolarii, menite să contribuie la dezvoltarea capacităților acestora de a se integra în şcoală şi în societate;
– activităţi de tip școală după școală cu copiii cu vârsta între 6-10 ani, efectuarea de teme, activități remediale și activități recreative, de dezvoltare personală;
– activități de sprijin educaţional intensiv cu elevii din clasa a VII-a și a VIII-a, într-un cadru organizat, după programul școlar obligatoriu;
– activități de cunoaștere, autocunoaștere, și lucru în echipă, oferind servicii de sprijin socio-educativ și mentorat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani;
– activități de consiliere pshihologică individuală, psiho-socială de sprijin și mentorat care au ca principal obiectiv dezvoltarea abilităților emoționale și sociale inter-personale;
– activități extracuriculare recreative, de socializare și de dezvoltare personală, menite să contribuie la descoperirea și dezvoltarea copiilor talentați, descoperirea pasiunilor și dezvoltarea abilităţilor de socializare, a capacităților de interacțiune, la dezvoltarea gândirii creative şi la dezvoltarea spiritului de echipă precum și la promovarea interculturalității;
– activități de educație parentală cu 200 de părinți/tutori ai elevilor care au părinți plecați în străinătate.
– activități de sprijin educaţional în vederea ameliorării rezultatelor și a creșterii promovabilității la evaluările naționale;
– activități educaționale, de autocunoaștere, comunicare și lucru în echipă care vor contribui la dezvoltarea abilităților și competentelor socio-educative și de comunicare, creșterea încrederii în sine, și a deprinderilor de viață, încurajarea dialogului intercultural;
– consiliere psihologică, participarea la ședințe comune copil-familie, ce vor contribui la dezvoltarea rezilienţei copiilor şi sprijinirea acestora pentru traversarea perioadei de separare de părinţi.