Invitatie lansare proiect: Practica – Un Pas Spre Viața Profesională

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP – lider de proiect organizează conferința de lansare a proiectului  “Practica – Un pas spre viata profesionala” POCU/633/6/14/132987.

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 si are ca obiective implementarea unui model inovativ de facilitare a tranzitiei la viata profesionala activa pentru absolventii de invatamant secundar, la nivel national, in vederea cresterii ratei acestora de angajabilitate.pentru 140 de elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4) cu rezidenta in mediul urban sau rural din 5 regiuni de implementare mai putin dezvoltate (Centru, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, SV Oltenia).

Obiectivul general al proiectului: Implementarea unui model inovativ de facilitare a tranzitiei la viata profesionala activa pentru absolventii de invatamant secundar, la nivelul regiunilor Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, in vederea cresterii ratei acestora de angajabilitate, cu accent in sectoarele economice cu potential competitiv identificate confom SNC si domeniile de spcializare inteligenta conform SNCDI, prin facilitarea activitatilor de practica (stagii, internship, firme simulate) pentru 140 de elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4).

Obiectivele specifice ale proiectului:

Proiectarea si implementarea unui model inovativ de servicii adresate unui numar de 140 tineri din invatamantul secundar (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4) coreland competentele cu nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii regiunile de implementare, in special pentru sectoarele economice cu potential competitiv identificate confom SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Furnizarea de servicii de consiliere si orientare in cariera pentru 140 tineri din grupul tinta, axat pe nevoile reale ale pietii muncii, care sa le permita la momentul incetarii calitatii de participant angajare (min 30 pers GT – 21%) , sau continuarea studiilor/ cursuri de formare (minim 14 – 10% GT elevi)

Derularea programelor de invatare la locul de munca pentru 140 tineri din grupul tinta pentru obtinerea de competente practice, care sa le permita la momentul incetarii calitatii de participant obtinerea certificarii (minim 105 GT elevi – 75%)

Dezvoltarea unui sistem inovativ de invatare la locul de munca pentru cele 140 de elevi din grupul tinta prin incheierea de parteneriate, implicarea acestora in programe de internship/ firme de exercitiu, dar si a unui sistem de informare coordonata intre companii/ sectorul privat si unitatil de invatamant

Evenimentul va avea loc Vineri 18 Decembrie 2021, începând cu ora 11:00, la Sediul Fundației CREFOP Oradea, Piata 22 Decembrie, nr. 12A Oradea-Mare, Bihor, Romania

La acest eveniment sunt așteptati si reprezentanți ai mediului de afaceri, care vor putea afla detalii despre proiect, informatii privind organizarea stagiilor de practica dar elevii unitatilor de invatamant cu profil tehnologic.

Mai multe informatii:

www.crefop.ro /oradea@crefop.ro / 0359 191 123