Lansare proiect 104174

nov@re-poster

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională în calitate de lider de parteneriat, împreună cu CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică (Partener 1), EU-ROM Training & Consultancy (Partener 2) și Consiliul Județean Sibiu (Partener 3) derulează începând cu data de 15.01.2018 proiectul Antreprenoriat prin inovare – dezvoltare inteligentă durabilă în Regiunea Centru – INOV@RE

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 11.885.355,27 lei şi este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7  Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Proiectul are drept obiectiv general dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 400 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 48 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

Obiectivele specifice ale proiectului

ObS1. Creșterea nivelului de informare în rândul populației cu potențial de a intra în grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Centru prin măsuri directe de informare cu privire la beneficiile si oportunitățile antreprenorialului, în vederea înscrierii unui număr de 400 persoane în grupul țintă în cele 6 județe ale regiunii de implementare, în mod echilibrat.

ObS2. Îmbunătățirea competentelor in domeniul antreprenorial pentru 400 de persoane din grupul țintă din Regiunea Centru, pentru a le permite dobândirea competențelor de bază dar și cele necesare includerii componentelor orizontale legate de promovarea principiilor de dezvoltare durabilă, a egalității de șanse si tratament, precum si a unui comportament etic in afaceri.

ObS3. Asigurarea de suport informativ si suport personalizat pentru cele 400 de persoane din grupul țintă care absolvă programul de formare antreprenorială în vederea pregătirii planurilor de afaceri care participa la concurs, inclusiv prin servicii de Helpdesk, consultanta în elaborarea planurilor de afaceri, atât online, cat in sesiuni de lucru individuale/ grup.

ObS4. Facilitarea accesului la stagii de practica pentru cele 48 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate in urma concursului de premii, in 12 luni, in vederea dezvoltării abilitaților acestora de planificare si organizare tehnica si financiara a afacerii proprii; stagiul este organizat în cadrul unei întreprinderi din piața specifică (aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat)

ObS5. Sprijinirea înființării a 48 de start-upuri si respectiv a 96 de locuri de munca in Regiunea Centru, beneficiare de ajutor de minimis in cadrul proiectului, in vederea asigurării unei implementări durabile si sustenabile a planurilor de afacere, asigurarea administrării schemei de minimis pentru aceștia, precum si monitorizarea lor in perioada de sustenabilitate de 12 luni.

ObS6. Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unui mediu antreprenorial sănătos si creșterea impactului proiectului in regiunea de Centru, prin elaborarea unor studii si analize pentru susținerea mediului antreprenorial la nivel regional si a unor mecanisme de susținere si promovare a întreprinderilor finanțate in cadrul proiectului.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este format din 400 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacerere nonagricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Centru.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Theodor Adrian
Manager de proiect
Tel.: 031.432.65.70
E-mail: theodor.porojan(at)crefop.ro