Comunicat lansare proiect: POCU/784/6/24/137324 

Fundația CREFOP – Centrul de resurse pentru educație și formare profesională în calitate de beneficiar,implementează proiectul: 

Conectarea comunităților rurale din Regiunile Nord-Vest și Centru prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară  

POCU/784/6/24/137324 

Valoarea totală a proiectului: 4.685.548,55 lei, Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.982.716,24 lei 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 33 luni (01 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023). 

Obiectivul general al proiectului: Prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul de calitate prin stimularea participării la educație pentru 275 de copii (5 preșcolari, 120 elevi ciclul primar, 120 elevi ciclul gimnazial inferior, 30 elevi ciclul liceal) din regiunile Centru și Nord-Vest, ai căror părinți sunt plecați în străinătate, prin furnizarea de măsuri integrate de suport educațional, sprijin psiho-social, activități recreative, inclusiv servicii de educație parentală pentru 200 de părinți/ tutori rămași acasă. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 • Stimularea accesului și participării la învățământ pentru 275 copii (5 preșcolari, 120 de elevi din ciclul primar, 120 de elevi din ciclul gimnazial şi 30 de liceu), din regiunile Centru și Nord Vest, care au cel puțin un părinte plecat în străinătate, printr-un set de măsuri integrate ce vizează asigurarea de servicii psiho-sociale, de sprijin social și de dezvoltare a abilităților socio emoționale, activităţi recreative şi de socializare, activități de consiliere și furnizarea de sprijin material copiilor pe o perioadă a 33 de luni.  
 • Stimularea dialogului școală-copii-parinți/ tutori și a abilităților parentale prin asigurarea de servicii de consiliere și educație parentală, activităţi de comunicare online/ telefonică pentru 200 de părinți/tutori în grija cărora au rămas copiii /părinţi plecaţi în străinătate, pe o perioada de 33 de luni. 
 • Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce priveşte obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară şi efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă în rândul părinților/tutorilor în grija cărora au rămas copiii /părinţi plecaţi în străinătate, reprezentanți ai instituțiilor de profil din regiunile Centru și Nord Vest, pe o perioadă de 33 de luni 

Grupul țintă al proiectului este format din 275 de copii cu vârsta între 3 și 16 ani, respectiv 5 copii cu vârsta între 3-5 ani, 120 de copii cu vârsta între 6-10 ani, 120 de copii cu vârsta între 11 și 14 ani și 30 de copii cu vârsta între 14 și 16 ani, precum și 200 de părinți/tutori tutori/persoane care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă din regiunile Centru și Nord -Vest.  

Rezultatele principale ale proiectului: 

 • 5 copii preșcolari (3-5 ani), 120 de elevi din ciclul primar (6-10 ani), 120 de elevi din ciclul gimnazial (11-14 ani) şi 30 de elevi de liceu (14-16) selectați pentru participarea la activitățile proiectului 
 • 1 platformă educațională pentru asigurarea serviciilor la distanță 
 • 1 program de tip școală după școală organizat pentru elevii de la ciclul primar;  
 • 1 program de sprijin educațional intensiv la limba română și matematică organizat pentru elevii de gimnaziu  
 • 1 program de activități sprijin socio-educativ derulat cu participarea elevilor de liceu.  
 • creșterea competențelor digitale pentru cei 270 de elevi participanți la program 
 • 200 de părinti participanți la sesiunile de consiliere individuală și la intâlniri de grup tematice și consiliați în ceea ce privește importanța cunoaşterii propriului copil, cum să fie un părinte mai bun, cum să comunice eficient cu copilul său, etc ;  
 • 200 de părinţi participanţi la sesiuni de activități interculturale de dezvoltare personală, creșterea stimei de sine, promovarea diversității și combaterea discriminării, de către specialistul în combaterea discriminării și promovarea interculturalității. 

Date de contact: office@crefop.ro