Ne mărim echipa de proiect!

Fundatia ”Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala”(CREFOP) recruteaza experti pentru implementarea activitatilor specifice in cadrul proiectelor POCU care vizeaza imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor dupa cum urmeaza:

1.Specialist asistenta programe IMM #

Conditii specifice:

STUDII: Absolventi de studii superioare in domeniile: tehnologia informatiei si comunicatiilor

EXPERIENTA: Experienta specifica in formare, competente digitale avansate

Responsabilitati:

 • Analizeaza nevoia de competente digitale, incepand cu cele de baza si pana la cele specifice tipului de activitate al IMM-urilor
 • Realizeaza inventare de competente digitale pentru angajati ai IMM-urilor,

2. Expert pregatire continut

Conditii specifice:

STUDII: Absolventi de studii superioare in domeniile: tehnologia informatiei si comunicatiilor

EXPERIENTA: Experienta specifica in formare si dezvoltare de continuturi pentru programe de formare IT, competente digitale avansate

Responsabilitati:

 • Identifica si analizeaza nevoile specifice de instruire ale angajatilor IMM;
 • Analizeaza cadrul general în care se integreaza programele de formare in competente digitale;
 • Stabileste obiectivele programelor de formare în conformitate cu nevoile de instruire si caracteristicile angajatilor IMM;
 • Proiecteaza si implementeaza programele de formare in competente digitale;

3. Specialist e-learning

Conditii specifice:

STUDII: Absolventi de studii superioare in domeniile: tehnologia informatiei si comunicatiilor

EXPERIENTA: Experienta specifica in formare, activitati de design instructional, competente digitale avansate Experienta specifica in programare online – 6 ani

Responsabilitati:

 • Analizeaza nevoile de e-learning la nivel individual si la nivel de organizatie;
 • Analizeaza contextul organizational al beneficiarului de e-learning si stabileste obiectivele organizatiei în domeniul e-learning
 • Asigura managementul si dezvoltarea programelor de formare prin e-learning;

4. Specialist competente digitale

Conditii specifice:

STUDII: Absolventi de studii superioare in domeniile: tehnologia informatiei si comunicatiilor

EXPERIENTA: Experienta specifica in formare, activitati de design instructional, competente digitale avansate Experienta specifica in programare online – 6 ani

Responsabilitati:

-Participa la proiectarea programelor de formare cu expertiza specifica;

 • Participa la pilotarea programelor proiectate;
 • Livreaza programele de formare proiectate;

Cei interesati sunt rugati sa transmita o scrisoare de intentie si CV, la adresa de e-mail: jobs@crefop.ro, pana la data: 31.10.2022. Mentionam ca doar persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate la interviu.