POCU 137521 – Obiectivele proiectului

OBIECTIVUL GENERAL il reprezinta promovarea si cresterea gradului de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca pentru 151 de persoane, someri si persoane inactive (someri de lunga durata si/sau persoane cu dizabilități, persoane cu nivel scazut de educatie, persoane cu varstad e 55-64 ani ani), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural din regiunea de dezvoltare Vest, județul Hunedoara, Valea Jiului – localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani, prin dezvoltarea si implementarea unui set complex de masuri integrate si personalizate, care vizeaza imbunatatirea accesului pe piata muncii, cresterea gradului de insertie profesionala si indirect sociala, prin imbunatatirea aptitudinilor si a competentelor grupului tinta.

Proiectul are ca scop dezvoltarea si imbunatatirea aptitudinilor, cunostintelor si competentelor grupului tinta conform cerintelor pietei muncii, adaptate arealulului de implementare si se incadreaza in contextul larg al obiectivelor cuprinse in politicile si strategiile nationale si europene de ocupare.

Proiectul raspunde cerintelor AP3 Locuri de munca pentru toti si toate activitatile proiectului vin in realizarea acestui obiectiv prin initierea/ calificarea a 151 de persoane si ocuparea a 68 de persoane (45,03%). Toate actiunile intreprinse in cadrul proiectului se bazeaza pe o analiza a solicitantului, socio-economica a pietei muncii avandu-se in vedere tedintele demografice, tendintele ratei de ocupare pe piata muncii, tendintele somajului, nevoile angajatorilor si vizeaza imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca.

Proiectul asigura  accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, prin initiative locale de angajare si prin incheierea unor parteneriate la nivel local cu potentialii angajatori.

Concret, la nivelul proiectului rezultatele obtinute prin implementarea activitatilor vor contribui la crearea unui efect pozitiv pe termen lung si la atingerea obiectivelor propuse – generale si specifice, astfel:

– minimum 151 de persoane vor beneficia de servicii de informare si consiliere si mediere pe piata muncii, cu impact in cresterea angajabilitatii acestora, in cresterea mmotivatiei, a increderii de sine pentru angajare si mentinerea pe termen lung a unui loc de munca. Evaluarea competentelor, orientarea profesionala si sustinerea motivationala, dar si angajarea a 68 de persoane (45.03%) – care va avea un impact pozitiv in bunastarea familiala a acestora, dar si mai larg, in dezvoltarea economica si sociala la nivelul Vaii Jiului. Sprijinul in natura pe care persoanele angajate in vor putea primi prin intermediul proiectului va facilita de asemenea mentinerea locurilor de munca obtinute dupa finalizarea ciclului de viata al proiectului.

– 151 de persoane vor participa la cursuri de formare profesionala (initiere, specializare, calificare nivel 2) relevante pentru arealul Vaii Jiului, din care 121 persoane (80,13%) vor dobandi o calificare cu impact pozitiv asupra cresterii sanselor de ocupare, dar si in impact mai larg asupra cresterii competitivitatii economice din Valea Jiului.

– 20 de persoane”greu ocupabile” si ”foarte greu ocupabile” (in urma stabilirii acestui nivel prin metoda de profilare AJOFM) vor putea beneficia de servicii de acompaniere (subventionarea tichete de cresa si/sau after school pentru facilitarea angajarii), acest ajutor fiind de natura sa ii sprijine in mentinerea locurilor de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine pentru 151 persoane din grupul tinta (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea la sesiuni personalizate de informare si consiliere profesionala pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii.
  2. Imbunatatirea aptitudinilor si dezvoltarea competentelor a 151 de persoane (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea acestora la programe de formare profesionala (cursuri de initiere, specializare, calificare nivel 2) adaptate nevoilor acestora si derulate in concordanta cu cerintele pietei muncii.
  3. – Dezvoltarea competentelor profesionale, cresterea gradului de ocupare si asigurarea sustenabilitatii proiectului prin incadrarea in munca a 68 de persoane din arealul Vaii Jiului, in urma participarii la programele de formare profesionala și furnizarea de servicii de acompaniere la noul loc de munca pentru persoanele identificate cu nivel de ocupabilitate C ”greu ocupabil” si D ”foarte greu ocupabil”.