RELUARE PROIECT – Valea Jiului – competente pentru viitor

Repornim proiectul Valea Jiului – Competente pentru viitor, care are urmatoarele obiective:

1. Dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine pentru 151 persoane din grupul tinta (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea la sesiuni personalizate de informare si consiliere profesionala pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii.

2. Imbunatatirea aptitudinilor si dezvoltarea competentelor a 151 de persoane (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea acestora la programe de formare profesionala (cursuri de initiere, specializare, calificare nivel 2) adaptate nevoilor acestora si derulate in concordanta cu cerintele pietei muncii.

3. Dezvoltarea competentelor profesionale, cresterea gradului de ocupare si asigurarea sustenabilitatii proiectului prin incadrarea in munca a 68 de persoane din arealul Vaii Jiului, in urma participarii la programele de formare profesionala şi furnizarea de servicii de acompaniere la noul loc de munca pentru persoanele identificate cu nivel de ocupabilitate C ”greu ocupabil” si D ”foarte greu ocupabil”

Proiectul se adresea persoanelor cu domiciliul in județul Hunedoara, Valea Jiului – localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani.