Șansa – O șansă la educație pentru tineri din comunitate! – Obiective și activități

Facilitarea re/integrarii pe piata muncii si în sistemul educational a unui numar de 411 tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani,inregistrati in SPO care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, situati în regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est.

Măsurile de sprijin propuse prin proiect fac referire la susţinerea educaţională, psihologică, si socială prin identificarea acestor tineri, înscrierea acestora în cadrul unor programe de tip ”A doua şansă” in vederea finalizarii educaţiei de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, dar şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale, implicit de integrare pe piata muncii.Programul de tip „A doua sansă” pe langa faptul ca permite finalizarea învăţământului obligatoriu, are şi o componentă de pregătire profesională, prin stagiile de pregătire practică.

Accentul va fi pus pe asigurarea programelor de tip „A Doua Șansă” şi pe implementarea unor masuri de sprijin, prin acordarea unei subventii care sa elimine riscul beneficiarilor de a nu participa la program dar şi prin implementarea unui program de dezvoltare personală şi mentorat care va contribui la dezvoltarea personală si cresterea stimei de sine individuale si etnice, cresterea încrederii în propriile forte si educatia interculturală a tinerilor.Acest program de dezvoltare persoanala şi mentorat va fi complementar programului ADS si se va desfasura periodic. Necesitatea acestei activităţi este dată de rolul important al unui mentor în formarea şi sprijinirea tinerilor.

Se va aborda teme precum: autocunoaşterea şi importanţa ei; stima de sine/ stima de sine etnica, importanta comunicarii non – violentă şi non – discriminativă; importanţa relaţionării atat cu familia cat si cu prietenii etc.Activitatile propuse in cadrul acestui proiect susţin atingerea obiectivelor stabilite prin Planul de Acţiune pentru implementarea Garanţiei pentru Tineri, care are drept obiectiv reducerea şomajului în rândul tinerilor care au vârsta cuprinsă între 16 şi 29 ani, prin facilitarea obţinerii unui loc de muncă.