În data de 12.07.2021, Fundația CREFOP – “Centrul de resurse pentru educație și formare profesională” în calitate de Beneficiar, a organizat conferința de lansare a proiectului Conectarea comunităților rurale din Regiunile Nord-VEst și Centru prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară, în localitatea Holod

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul de calitate prin stimularea participării la educație pentru 275 de copii (5 preșcolari, 120 elevi ciclul primar, 120 elevi ciclul gimnazial inferior, 30 elevi ciclul liceal), a căror părinți sunt plecați în străinătate, prin furnizarea de măsuri integrate de suport educațional, sprijin psiho-social, activități recreative, inclusiv servicii de educație parentală pentru 200 de părinți/ tutori rămași acasă.

Activitățile proiectului sunt adresate unui grup din 275 de copii cu vârsta între 3 și 16 ani, respectiv 5 copii cu vârsta între 3-5 ani, 120 de copii cu vârsta între 6-10 ani, 120 de copii cu vârsta între 11 și 14 ani și 30 de copii cu vârsta între 14 și 16 ani, precum și 200 de părinți/tutori tutori/persoane care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă

Pe parcursul implementarii proiectului elevii își vor ameliora rezultatele școlare printr-un pachet integrat de servicii în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii

Acest pachet cuprinde activități precum: program de tip școală după școală, activități de sprijin educațional intensiv, sprijin socio-educativ și mentorat, cercuri de activități extracurriculare, activități de cunoaștere/autocunoaștere, comunicare și lucru în echipă.

Părinții, tutorii, persoanele care au în grijă copilul cu părinţi plecați la muncă în străinătate vor participa la întâlniri unde se vor prezenta informații despre nevoile pe care le au copiii, în funcție de vârstă, cum să fii un părinte/tutore bun, cum să comunici cu copilul, precum și alte informații de interes pentru ei.

La eveniment au participat cadre didactice, reprezentantii ai primariei și tutori din comunitatea locală.

Evenimentul a fost organizat cu ajutorul primariei Holod.