Anunț începere proiect: NEETS – Educatie de calitate pentru tinerii NEETS! ID 148142

Fundația CREFOP – Centrul de resurse pentru educație și formare profesională în calitate de beneficiar, implementează proiectul:

NEETS – Educatie de calitate pentru tinerii NEETS!

POCU/885/2/5/148142

Valoarea proiectului: 4,865,144.63 lei

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 24 luni (25 iunie 2021 – 24 iunie 2023).

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea re/integrarii pe piata muncii si în sistemul educational a unui numar de 411 tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, inregistrati in SPO care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, situati în regiunile de Dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

Masurile de sprijin propuse prin proiect fac referire la sustinerea educationala, psihologica, si sociala prin identificarea acestor tineri, înscrierea acestora în cadrul unor programe de tip ”A doua sansa” in vederea finalizarii educatiei de baza din cadrul învatamântului obligatoriu, dar si pregatirea pentru obtinerea unei calificari profesionale, implicit de integrare pe piata muncii.

Programul de tip „A doua sansa” pe langa faptul ca permite finalizarea învatamântului obligatoriu, are si o componenta de pregatire profesionala, prin stagiile de pregatire practica.

Accentul va fi pus pe asigurarea programelor de tip „A Doua Sansa” si pe implementarea unor masuri de sprijin, prin acordarea unei subventii care sa elimine riscul beneficiarilor de a nu participa la program dar si prin implementarea unui program de dezvoltare personala si mentorat care va contribui la dezvoltarea personala si cresterea stimei de sine individuale si etnice, cresterea încrederii în propriile forte si educatia interculturala a tinerilor.

Activitatile propuse in cadrul acestui proiect sustin atingerea obiectivelor stabilite prin Planul de Actiune pentru implementarea Garantiei pentru Tineri, care are drept obiectiv reducerea somajului în rândul tinerilor care au vârsta cuprinsa între 16 si 29 ani, prin facilitarea obþinerii unui loc de munca.

Grup Tinta

Grupul tinta al proiectului ”NEETS – Educatie de calitate pentru tinerii NEETS !” cuprinde un numar total de 411 tineri NEETs someri care au vârsta cuprinsa între 16 si 29 ani, înregistrati la SPO care se reîntorc în educatie în programe de tip a doua sansa, inclusiv în programe de formare profesionala initiala, in special a celor din categorii defavorizate, persoane de etnie roma si persoane din mediul rural, din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

Ne propunem ca cel putin 288 persoane sa finalizeze un program de ADS, iar cel putin 28 de persoane sa obtina o calificare ca urmare a sprijinului acordat (participarea la stagii de practica).

Indicatori prestabiliti de rezultat

 Denumire indicatorUnitate măsurăValoare țintă
4S70Tineri NEETs șomeri care au finalizat un program de a doua șansăNr.288.000
4S149Tineri NEETs șomeri care obțin o calificare urmare a sprijinului acordatNr.28.000

Indicatori prestabiliti de realizare

 Denumire indicatorUnitate măsurăValoare țintă
4S224Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de tip a doua șansă șansăNumăr411.000
 Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de tip a doua șansă, din care: – Din zona ruralăNumăr165.000
 Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de tip a doua șansă, din care: – Roma  Număr260.000

Prin participarea persoanelor din grupul tinta la activitatile proiectului se doreste cresterea numarului de tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati la SPO care se reîntorc în sistemul educational in programe de tip a doua sansa, inclusiv în programe de formare profesionala initiala, sa sporeasca nivelul de constientizare a rolului educatiei prin campanii de informare si programul complementar de dezvoltare personala, sa contribuie la scaderea ratei abandonului scolar, inclusiv prin oferirea unor masuri de sprijin financiar pentru cursanti si familiile acestora.

Subventiile destinate participantilor vor fi conditionate de participarea la activitatile din proiect care le sunt destinate si se vor acorda conform unei metodologii realizate.

Activitati prevazute

Activitati de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii pentru beneficiari – interventiile se vor face in baza realizarii si punerii in aplicare a unui plan de dezvoltare personala si profesionala adaptat statusului lor educational, nevoilor specifice si varstei, prin integrare/reintegrare in sistemul de educatie si cooptarea factorilor importanti, meniti sa sprijine acest demers (parinti, tutori, comunitate etc).

Furnizarea de programe de tip „A doua sansa” pentru cei 411 beneficiari conform Metodologiei privind organizarea programului „A doua sansa” pentru învatamântul primar / Metodologiei privind organizarea programului „A doua sansa” pentru învatamântul secundar inferior, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5248/ 2011 actualizat privind aplicarea Programului „A doua sansa” si pe de alta parte, complementar desfasurarea programului de dezvoltare personala, de crestere a stimei de sine, interculturalitate si antidiscriminare pentru tinerii someri NEETS cu varste cuprinse intre 16 si 29 de ani care au abandonat timpuriu scoala, ca metoda inovatoare de imbunatatire a sanselor de angajare, in acord cu metodologia de desfasurare a programului si a unui ghid de activitati practice interculturale, realizate in cadrul activitatii.

Acordarea de subventii absolventilor programelor ADS, conform unei metodologii ce se va realiza in cadrul activitatii, conditionate de frecventarea orelor de curs si a programelor de consiliere si formare profesionala, precum si participarea la activitatile complementare, dar si de rezultatelele obtinute in cadrul programului ADS.

Pentru motivarea participantilor in cadrul programului ADS va fi acordata o subventie de 1530 LEI/ an scolar care sa acopere cheltuielile aferente implicarii in program. Subventiile vor fi acordate pentru 288 participanti/ an scolar in conformitate cu metodologiile de lucru aplicabile in cadrul programului ADS  primar/secundar inferior.

Pentru facilitarea participarii la stagiile de practica a beneficiarilor ADS, pe langa subventia acordata, se vor asigura costuri lunare pentru masa acestora, precum si pentru transport.

Persona de contact: Tiderle Andra

Telefon: 0722-684 150

Email: office@crefop.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei