Anunţ recrutare – Expert activitati educationale

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP) recrutează un specialist pentru a se implica in designul si implementarea programelor educative din proiectele POCU/ Erasmus, pentru locatia din Bucuresti.

Cerinte:

 • Studii superioare (de preferat in pedagogia invatamantului primar si secundar)
 • Experiență de minimum 3 ani în concepere şi/sau implementare de programe si proiecte educative
 • Cunoştinţe operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, constituie un avantaj cunoștințele privind gestionarea paginilor web/blog și comunicare social-media, platforme educationale
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Flexibilitate şi adaptabilitate la diversele cerințe de raportare ale diverșilor finanțatori
 • Bun organizator, capacitate de sinteză şi decizie;
 • Inițiativă şi capacitatea de a lucra cu o supervizare minimă;
 • Excelentă comunicare şi abilități pentru lucrul în echipă;
 • Rezistență la stres.
 • Carnet de conducere categoria B.

Principalele responsabilităţi vor fi:

 • elaborează, propune și implementează programele educative;
 • concepe/realizeaza materiale si instrumente de lucru, in acord cu tipul de invatare non-formala, adaptate varstei si potentialului elevilor
 • testeaza continuturi si materiale de instruire
 • identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților în conformitate cu aplicația de finanțare;
 • realizeaza Metodologii de lucru pentru activitati recreative si de socializare
 • realizeaza activitati recreative si de socializare
 • participa la selectia tipurilor de activitati, specialisti, furnizori pentru realizarea activitatilor recreative si de socializare
 • identifica si analizeaza nevoi specifice de instruire ale grupului tinta
 • sprijina managerul de proiect in monitorizarea și evaluarea activitatilor educationale din cadrul proiectelor organizatiei;
 • realizează rapoarte de activitate lunare privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
 • diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în cadrul proiectului;
 • facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
 • elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
 • propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate în cadrul proiectului
 • facilitează vizite de studii pentru elevi, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional;
 • orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.

Cei interesați sunt rugați să transmită un CV Europass la adresa de e-mail jobs@crefop.ro , specificand pozitia pentru care aplica la rubrica “Subiect mail”, până vineri, 07 iunie  2021 ora 16:00.