Invitatie la conferința de lansare proiect „Angajare sustenabila Microregiunea Valea Jiului” – POCU/761/3/16/137521

Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm invitația de a participa la Conferința de lansarea a proiectului „Angajare sustenabila Microregiunea Valea Jiului” – POCU/761/3/16/137521, proiect implementat Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP, în calitate de lider de parteneriat si SOCIAL KNOWLEDGE TRAINING & CONSULTING SR (Partener 1).

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.i si anume: accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, prin initiative locale de angajare si prin incheierea unor parteneriate la nivel local cu potentialii angajatori.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începand cu data de 20.11.2020.

Conferința va avea loc Luni 14 Iunie 2021, începând cu ora 11:00, la Hotel Petrosani (HP), Str. 1 Decembrie 1918, Petrosani, judet Hunedoara, Romania

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea si cresterea gradului de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca pentru 151 de persoane, someri si persoane inactive (someri de lunga durata si/sau persoane cu dizabilități, persoane cu nivel scazut de educatie, persoane cu varstad e 55-64 ani ani), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural din regiunea de dezvoltare Vest, județul Hunedoara, Valea Jiului – localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani, prin dezvoltarea si implementarea unui set complex de masuri integrate si personalizate, care vizeaza imbunatatirea accesului pe piata muncii, cresterea gradului de insertie profesionala si indirect sociala, prin imbunatatirea aptitudinilor si a competentelor grupului tinta.

La acest eveniment sunt așteptati si reprezentanți ai mediului de afaceri, care vor putea afla detalii despre proiect, informatii privind cursurile de calificare/initiere/specializare la care pot participa beneficiarii proiectului.În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până cel mai tarziu în data de 11 iunie 2021, la tel: 0771 343 720 sau la adresa de email: romina.anghel@crefop.ro (persoana de contact: Anghel Romina)

Vă aşteptăm la eveniment.

AGENDA CONFERINȚA DE LANSARE PROIECT

11:00 – 11:30 Primirea invitaţilor

11:30 – 11:45 Cuvânt de deschidere – dl Porojan Theodoar Adrian, manager proiect

11:45 – 12:15 Scurtă prezentare a liderului de parteneriat – Fundatia CREFOP și a rolului în proiect, dl Porojan Theodoar Adrian, manager proiect

12:15 – 12:30 Pauza

12:30 – 13:15 Prezentarea proiectului, dna Anghel Romina, Coordonator Activitati

13:15 –14:00 Întrebări și răspunsuri, concluzii