Anunt selectie parteneri Regiunea Sud-Muntenia POCU 2014-2020

Fundația Centrul de Resurse Pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP anunţă intenția de a selecta maxim 3 (trei) Unități Administrativ Teritoriale care au în componență zone marginalizate, ca parteneri în vederea depunerii unei Cereri de Finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman:

  • Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)
  • Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)
  • Obiectivul Specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
    Apel de Propuneri nr 3: pentru regiunile mai puțin dezvoltate

Pe tot parcursul procesului, se pot solicita informații/ clarificări suplimentare la telefon: 031/432.65.70 sau email: stella.moldoveanu@crefop.ro – persoană de contact: Stella Moldoveanu.

Anexe:

Notă: Documente relevante cu privire la program pot fi consultate la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program .

Lasă un răspuns