CODDE – #analiza nevoi de instruire digitala

In cadrul proiectului „COmpetente Digitale pentru Dezvoltarea IMM-urilor” POCU/860/3/12/143314, Activitatea A2. Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Subactivitatea A2.1. Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, partenerul 1 Fundatia CREFOP deruleaza in perioada 11.2023-12.2023 o analiza la nivelul IMM-urilor intrate in program pentru colectarea nevoilor de instruire digitala. In acest sens se vor elabora si pune le dispozitia IMM-urilor urmatoarele:
-analiza nevoii de formare,
-planificarea formarii,
-alegerea tehnicilor cele mai adecvate in contextul folosirii tehnicilor digitale de instruire,
-modalitati de desfasurare a formarii si evaluarea eficientei acesteia

Pentru detalii suplimentare si asistenta:
Telefon: + 40 31 432 6570
E-mail: office@crefop.ro