CODDE – Portal eLearning

In cadrul proiectului „COmpetente Digitale pentru Dezvoltarea IMM-urilor” POCU/860/3/12/143314, Activitatea A2. Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Subactivitatea A2.1.

Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, partenerul 1 Fundatia CREFOP
– a dezvoltat si pus la dispozitia firmelor beneficiare o platforma de elearning care sa sprijine realizarea programelor de invatare
– a dezvoltat sitemul de invatare la locul de munca pentru IMM-uri prin crearea si pilotarea unui curs in sistem online/ blended learning focusat pe achizitia de competente digitale

Informatiile pot fi accesate la:
https://portal.crefop.ro/panou/proiecte/1cad9576-dc06-40aa-8353-84d4f3f3e439/index
CODDE – Portal:CREFOP