COMUNICAT DE PRESA: Conectarea comunităților rurale din Regiunile Nord-Est și Sud-Est prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară

LANSARE PROIECT

Conectarea comunităților rurale din Regiunile Nord-Est și Sud-Est prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară

În data de 05.08.2021, Fundația CREFOP – “Centrul de resurse pentru educație și formare profesională” în calitate de Beneficiar, a organizat conferința de lansare a proiectului Conectarea comunităților rurale din Regiunile Nord-Est și Sud-Est prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară, în localitatea Gara Banca, la Școala Gimnazială nr.1.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul de calitate prin stimularea participării la educație pentru 275 de copii (5 preșcolari, 120 elevi ciclul primar, 120 elevi ciclul gimnazial inferior, 30 elevi ciclul liceal) din regiunile Sud-Est și Nord-Est, a căror părinți sunt plecați în străinătate, prin furnizarea de măsuri integrate de suport educațional, sprijin psiho-social, activități recreative, inclusiv servicii de educație parentală pentru 200 de părinți/ tutori rămași acasă.

Activitățile proiectului sunt adresate unui grup format din 275 de copii cu vârsta între 3 și 16 ani, respectiv 5 copii cu vârsta între 3-5 ani, 120 de copii cu vârsta între 6-10 ani, 120 de copii cu vârsta între 11 și 14 ani și 30 de copii cu vârsta între 14 și 16 ani, precum și 200 de părinți/tutori tutori/persoane care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă din regiunile Sud – Est și Nord – Est.

Pe parcursul implementarii proiectului elevii își vor ameliora rezultatele școlare printr-un pachet integrat de servicii în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Acest pachet cuprinde activități precum: program de tip școală după școală, activități de sprijin educațional intensiv, sprijin socio-educativ și mentorat, cercuri de activități extracurriculare, activități de cunoaștere/autocunoaștere, comunicare și lucru în echipă.

Părinții, tutorii, persoanele care au în grijă copilul cu părinţi plecați la muncă în străinătate vor participa la întâlniri unde se vor prezenta informații despre nevoile pe care le au copiii, în funcție de vârstă, cum să fii un părinte/tutore bun, cum să comunici cu copilul, precum și alte informații de interes pentru ei.

La eveniment au participat cadre didactice, părinți și tutori din comunitatea locală. Evenimentul a fost organizat cu ajutorul partenerului local Școala Gimnazială nr.1. din localitatea Gara Banca în baza protocolului de colaborare încheiat cu scopul derulării activităților în cadrul unității de învățământ.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 31 luni luni și o zi (31 mai 2021 – 31 decembrie 2023).

Valoarea totală a proiectului este de 4.678.037,85 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.976.332,15 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României