COMUNICAT DE PRESA – CONFERINTA INCHIDERE PROIECT „ȘANSA– O șansă la educație pentru tineri din comunitate!

În data de 18.12.2023, în localitatea Tâmboești, județul Vrancea, Fundația CREFOP – “Centrul de resurse pentru educație și formare profesională” în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația pentru Incluziune Socială „Proetnica”, va organiza conferința de închidere a proiectului „ȘANSA– O șansă la educație pentru tineri din comunitate!”, POCU/884/1/4/148141, proiect cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1: Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”, 8.ii: Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (ILMT), in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin punerea in aplicare a „garantiei pentru tineret” / Obiectiv Specific 1.3 Creșterea numarului de tineri NEETs someri cu vâr-sta între 16 – 29 ani, înregistrati la SPO care se reîntorc în educatie în programe de tip a doua sansa, inclusiv în programe de formare profesionala initiala.

Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea re/integrarii pe piata muncii si în sistemul educational a unui numar de 411 tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, inregistrati in SPO care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, situati în regiunile de Dez-voltare Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Masurile de sprijin propuse prin proiect fac referire la sustinerea educationala, psihologica, si sociala prin identificarea acestor tineri, înscrierea acestora în cadrul unor programe de tip ”A doua sansa” in vederea fina-lizarii educatiei de baza din cadrul învatamântului obligatoriu, dar si pregatirea pentru obtinerea unei calificari profesionale, implicit de integrare pe piata muncii.

La acest eveniment sunt așteptati cursantii/absolventii programului ADS precum si cadre didactice din cadrul unitatilor de invatamant partenere.

Evenimentul va avea loc Luni, 18 Decembrie 2023, începând cu ora 10:00, la Școala Gimnazială Tâmboești din comuna Tâmboești, județul Vrancea