COMUNICAT DE PRESA

Proiectul „ POCU/784/6/24/139514- Conectarea comunităților rurale din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP, organizează conferința de inchidere a proiectului POCU/784/6/24/139514- Conectarea comunităților rurale din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară”

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe; Obiectivul specific 6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

Obiectivul general al proiectului il constituie prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul de calitate prin stimularea participarii la educatie pentru 275 de copii (5 prescolari, 182 elevi ciclul primar, 58 elevi ciclul gimnazial inferior, 30 elevi ciclul liceal) din regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Nord Vest, a caror parinti sunt plecati in strainatate, prin furnizarea de masuri integrate de suport educational, sprijin psiho-social, activiati recreative, inclusiv servicii de educatie parentala pentru 200 de parinti/ tutori ramasi acasa.

Evenimentul va avea loc JOI 28.12.2023, începând cu ora 11:00, on-line pe platforma Zoom.