Comunicat de presa – lansare proiect POCU/784/6/24/139127

LANSARE PROIECT
Sprijin educațional comunitar pentru copii cu părinți plecați în străinătate

În data de 06.07.2021 în localitatea TINCA, Fundația CREFOP – ’’Centrul de resurse pentru educație și formare profesională’’ în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația pentru Incluziune Socială „Proetnica” au organizat conferința de lansare a proiectului Sprijin educațional comunitar pentru copii cu părinți plecați în străi-nătate, POCU/784/6/24/139127.


Obiectivul general al proiectului este facilitarea participării la educaţie preşcolară, primară, gimnazială şi liceală a 270 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din regiunile Sud Muntenia și Nord Vest.


Activitățile proiectului sunt adresate unui grup format din 270 de copii cu vârsta între 3 și 16 ani, respectiv 30 de copii cu vârsta între 3-5 ani, 100 de copii cu vârsta între 6-10 ani, 100 de copii cu vârsta între 11 și 14 ani și 40 de copii cu vârsta între 14 și 16 ani, precum și 200 de părinți/tutori tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă din regiunile Sud-Muntenia și Nord-Vest.


Pe parcursul implementarii proiectului cei 270 de copii isi vor ameliora rezultatele școlare printr-un pachet integrat de servicii în vederea stimulării participării la edu-caţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
Acest pachet cuprinde activități precum: program de tip școală după școală, activi-tăți de sprijin educațional intensiv, sprijin socio-educativ și mentorat, cercuri de


activități extracurriculare, activități de cunoaștere/autocunoaștere, comunicare și lucru în echipă.
Părinții, tutorii, persoanele care au în grijă copilul cu părinţi plecați la muncă în străinătate vor participa la întâlniri unde se vor prezenta informații despre nevoile pe care le au copiii, în funcție de vârstă, cum să fii un părinte/tutore bun, cum să comunici cu copilul, precum și alte informații de interes pentru ei.

La eveniment au participat cadre didactice, părinți și tutori din comunitatea locală. Evenimentul a fost organizat cu ajutorul partenerului local: Scoala Crestina Privata Prorrom Tinca, in baza protocolului de colaborare și care v-a oferi suport la identi-ficarea persoanelor eligibile din comunitate si la derularea activitatilor in cadrul uni-tatii de invatamant.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Ca-pital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 33 luni (02 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021). Valoarea totală a proiectului este de 4.703.662,29 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.998.112,96 lei.


Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Persona de contact: Claudia Furak-Pop Telefon: 0723-631.219