Comunicat de presa – Lansare proiect Valea Jiului – Competente pentru viitor

Azi a avut loc conferinta de lansare proiect Valea Jiului – Competente pentru viitor.În data de 15.04.2022,

Fundația CREFOP – ’’Centrul de resurse pentru educație și formare profesională’’ în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Social Knowledge Training&Consulting SRL, a organizat conferința de lansare a proiectului „ Valea Jiului – competente pentru viitor” – POCU/761/3/16/137522Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea si cresterea gradului de ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca pentru 151 de persoane, someri si persoane inactive (someri de lunga durata si/sau persoane cu dizabilități, persoane cu nivel scazut de educatie, persoane cu varstad e 55-64 ani ani), persoane de etnie roma si persoane din mediul rural din regiunea de dezvoltare Vest, județul Hunedoara, Valea Jiului – localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni, Uricani, prin dezvoltarea si implementarea unui set complex de masuri integrate si personalizate, care vizeaza imbunatatirea accesului pe piata muncii, cresterea gradului de insertie profesionala si indirect sociala, prin imbunatatirea aptitudinilor si a competentelor grupului tinta.

Obiective specifice

1. Dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine pentru 151 persoane din grupul tinta (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea la sesiuni personalizate de informare si consiliere profesionala pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii.

2. Imbunatatirea aptitudinilor si dezvoltarea competentelor a 151 de persoane (someri si persoane inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie roma) din arealul Vaii Jiului, prin participarea acestora la programe de formare profesionala (cursuri de initiere, specializare, calificare nivel 2) adaptate nevoilor acestora si derulate in concordanta cu cerintele pietei muncii.

3. Dezvoltarea competentelor profesionale, cresterea gradului de ocupare si asigurarea sustenabilitatii proiectului prin incadrarea in munca a 68 de persoane din arealul Vaii Jiului, in urma participarii la programele de formare profesionala și furnizarea de servicii de acompaniere la noul loc de munca pentru persoanele identificate cu nivel de ocupabilitate C ”greu ocupabil” si D ”foarte greu ocupabil”. Regiuni de implementare:Din perspectiva geografică apartenența grupului țintă, în Microregiunea Valea Jiului, este împărțită în localitățile:- Petroșani- Vulcan- Petrila – Aninoasa- Lupeni- UricaniDescriere grup tinta:151 de persoane cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Vest, județul Hunedoara, Valea Jiului, format din șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență sau cetățeni români aparținând minorității roma.

Proiectul se adreseaza tuturor persoanelor, cu varsta cuprinsa intre 16-64 de ani care:

– Au domiciliul in unul din urmatoarele localitati, jud. Hunedoara (zona rurala sau urbana): Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni si Uricani.

– Au calitatea de someri sau persoane inactive, la momentul inscrierii in grupul tinta si pot fi incadrate in una din urmatoarele categorii:

– somer de lunga durata;

– persoane cu varsta peste 54 de ani

– persoana cu studii primare sau gimnaziale

– persoana cu dizabilitati

– persoane de etnie roma,

– persoane cu dominciliul in mediu rural,

Persoanele care au intre 16 si 29 de ani, trebuie sa fie inscrise intr-o forma de invatamant, pentru a nu intra in categoria NEET, categorie ce nu intra in grupul tinta al acestui proiect.

Rezultate urmarite

• 151 de persoane vor beneficia de masuri specializate de sprijin pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii prin sesiuni de informare si consiliere profesionala.

•151 persoane vor participa la cursuri de formare profesionala , respectiv circa 20 persoane la cursuri de initiere si competente antreprenoriale circa 120 persoane vor participa la cursuri de calificare de nivel 2

• In urma participarii la cursuri se etimeaza ca minim 121 persoane vor dobandi o calificare.

• Minim 68 de persoane vor fi incadrate in munca prin intermediul serviciilor de mediere pe piata muncii

• Servicii de acompaniere dupa incadrarea in munca (20 beneficiari), acordate persoanelor cu niveluri de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil” si plata unor tichete de cresa si/sau afterschool pentru copii persoanelor cu nivel de ocupabilitate C si D.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.i si anume: accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, prin initiative locale de angajare si prin incheierea unor parteneriate la nivel local cu potentialii angajatori.

• Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începand cu data de 20.11.2020, avand ca perioada de desfasurare 20.11.2020 -07.12.2020, 19.11.2021 -30.04.2023

Valoarea totală a proiectului este de 1,909,451.45 lei

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei