Comunicat presa: Primăria Sectorului 5 a demarat proiectul Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm Sectorul 5”

Primăria Sectorului 5, în eforturile sale de a stimula implicarea comunității în dezvoltarea locală, a demarat implementarea conceptului de Dezvoltare Locală, plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), prin formarea unui parteneriat local și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

DLRC este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale la nivel urban.

Abordarea DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, de la nivel urban, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și mai favorabil incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm Sectorul 5” va juca un rol important în dezvoltarea comunității locale, având capacitatea de a întruni interesele membrilor acesteia. Se vor identifica soluții inovatoare problemelor existente la nivel local, soluții prin care se abordează oportunitățile și provocările identificate. Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm Sectorul 5” este constituit din reprezentanți ai sectorului public, privat, ai societății civile, și anume:

  • Organizația „Salvați copiii”
  • Fundația „World Vision Romania”
  • Fundația „Policy Center for Roma and Minorities”
  • Asociația „EUROPAS”
  • Fundația „ESTUAR”
  • Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA”
  • Fundația CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ „CREFOP”
  • Fundația „AMFITEATRU”
  • S. C. AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L.

Proiectul, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pornește tocmai de la ideea că nevoile unei comunități pot fi mai bine înțelese atunci când sunt descrise de cei care îi aparțin, fiind tot cei care pot găsi cele mai bune soluții.

Astfel, până în anul 2020 vor fi implementate proiecte integrate destinate comunității marginalizate, în domenii precum educație, dezvoltare/ furnizare de servicii socio-medicale, asistență socială, combaterea discriminării sau segregării, consiliere/orientare/formare profesională, dar și infrastructură.

Membrii asociați Grupului de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm Sectorul 5” vor fi instituții publice, reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat, persoane fizice relevante aparținând zonelor urbane marginalizate, alții decât membrii fondatori, care, prin activitatea desfășurată, pot contribui la îndeplinirea obiectivului general al asociației, cel de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la nivelul Sectorului 5.