CONFERINTA INCHIDERE PROIECT PROFESIONAL


Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP, în calitate
de Beneficiar, în parteneriat cu Social Knowledge Training & Consulting SRL, organizează conferința
de inchidere a proiectului PROFESIONAL, POCU/726/6/12/135431, proiect cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi
competenţe, Obiectiv specific 6.12 “Creșterea participării la programele de formare profesională
continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste
40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor
învățării dobândite în contexte non-formale și informale”.

Proiectul are ca obiectiv general cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a angajatilor din regiunile mai putin dezvoltate, cu prioritate pentru 651 adulti cu un nivel
scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.
La acest eveniment sunt așteptati atat beneficiarii proiectului, precum si reprezentanți ai mediului
de afaceri.


Evenimentul va avea loc Luni 18 Decembrie 2023, începând cu ora 12:00, la Sediul Fundației
CREFOP Oradea, Piata 22 Decembrie, nr. 12A, Oradea, jud. Bihor, Romania.

Mai multe detalii despre proiect: https://proiect-profesional-135431.crefop.ro/

Manager proiect
Simion Alexandra Florin