Proiect “NEETS – Educație de calitate pentru tinerii NEETS!” 

În data de 15.12.2023, în localitatea Oradea, jud. Bihor, Fundația CREFOP – “Centrul de resurse pentru educație și formare profesională” în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația pentru Incluziune Socială „Proetnica”, va organiza conferința de închidere a proiectului NEETS – Educație de calitate pentru tinerii NEETS!, POCU/885/2/5/148142, proiect cofinantat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 2: Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs, Prioritatea de investiții: 8.ii: Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (ILMT), in special a celor care nu au un loc de munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin punerea in aplicare a „garantiei pentru tineret” / Obiectiv Specific 2.4 Creșterea numarului de tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati la SPO care se reîntorc în educatie în programe de tip a doua sansa, inclusiv în programe de formare profesionala initiala. 

Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea re/integrarii pe piata muncii si în sistemul educational a unui numar de 411 tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, inregistrati in SPO care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, situati în regiunile de Dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.Masurile de sprijin propuse prin proiect fac referire la sustinerea educationala, psihologica, si sociala prin identificarea acestor tineri, înscrierea acestora în cadrul unor programe de tip ”A doua sansa” in vederea finalizarii educatiei de baza din cadrul învatamântului obligatoriu, dar si pregatirea pentru obtinerea unei calificari profesionale, implicit de integrare pe piata muncii. 

La acest eveniment sunt așteptati cursantii/absolventii programului ADS precum si cadre didactice din cadrul unitatilor de invatamant partenere. 

Evenimentul va avea loc Vineri, 15 Decembrie 2023, începând cu ora 10:00, la Sediul Fundației CREFOP Oradea, Piata 22 Decembrie, nr. 12A, Oradea, jud. Bihor, Romania.