Conferinta lansare proiect: CALIFICAT – Un loc de munca mai sigur!

LANSARE PROIECT: CALIFICAT – Un loc ce munca mai sigur!

În data de 17.06.2021, Fundația CREFOP – ’’Centrul de resurse pentru educație și formare profesională’’ în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Social Knowledge Training&Consulting SRL, organizeaza conferința de lansare a proiectului “CALIFICAT – Un loc de munca mai sigur!”, POCU/726/6/12/135430.

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a angajatilor din regiunile mai putin dezvoltate, cu prioritate pentru 651 adulti cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

Activitățile proiectului sunt adresate unui grup format din persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: au domiciliul/ resedinta în una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate; sunt angajati, inclusiv persoana fizica autorizata si întreprinderi individuale; au împlinit 25 ani; au vârsta sub 65 de ani.

Pe parcursul implementarii participantii la proiect isi vor dezvolta abilitatile si încrederea în sine prin participarea la sesiuni personalizate de consiliere profesionala si tutorat, individuale, de grup, dar si metode inovative utilizand noile tehnogii, isi vor imbunatati aptitudinile si isi vor dezvolta competentele prin participarea acestora la programe de formare profesionala (cursuri de initiere, specializare, calificare nivel II) adaptate nevoilor acestora si derulate in concordanta cu nevoile identificate, cu o rata de obtinere a certificarii de peste 80% (521 persoane).

Proiectul are in vedere si promovarea cu scopul participarii la programe de FPC pentru minim 651 de persoane cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, minim 375 imbunatatindu-si statutul pe piata muncii, iar 66 urmand studii/programe de formare.

Grupul tinta inregistrat va putea participa la urmatoarele cursuri, in functie de nevoile identificate:

  • Comunicare in limba engleza (curs de initiere)
  • Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere (curs initiere)
  • Consilier vocational (curs specializare)
  • Agent de securitate, curs Calificare nivel 2
  • Ingrijitoare batrani la domiciliu, curs Calificare nivel 2
  • Manichiurist, pedichiurist, curs Calificare nivel 2.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 24 luni (08 aprilie 2021 – 07 aprilie 2023).

Valoarea totală a proiectului este de 4.637.781,62 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Persona de contact: Tiderle Andra

Telefon: 0722-684 150

Email: office@crefop.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei