Curs Agent de securitate

Curs gratuit pentru salariatii care in urma finalizarii cursului vor fi incadrati pe pozitia de agent de securitate sau in fisa postului vor fi adaugata atributii de paza.

BENEFICIILE PARTICIPANTIILOR:
 • Masa calda asigurata pe perioada cursului
 • Certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
CONDIŢII DE ACCES ŞI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
 • persoane cu cetatenia romana
 • minim studii gimnaziale
 • diploma de minim 8 clase;
 • varsta minima 18 ani;
 • carte de identitate/buletin,
 • certificat de nastere,
 • certificat de casatorie, daca este cazul (schimbarea numelui după casatorie, infiere, etc.)
 • certificat medical/fisa de aptitudini cu specificatia „apt pentru a desfasura activitati specifice – Agent de securitate
 • cazier judiciar
DURATA:

Total: 360 ore, din care: 60 ore pregatire teoretica, 300 ore pregatire practica

PROGRAM DE DESFASURARE:
 • Teorie: 6 ore/zi, de luni pana vineri
 • Practica: 8 ore/zi, de luni pana vineri
PRACTICA

Se realizeaza la agentii economici cu care sunt incheiate conventii de practica sau in ateliere scoala, sub indrumarea unui tutore de practica. Grupele de practica sunt constituite din max 14 participanti.

SCOP

Dobandirea calificarii de “Agent de securitate”, cod in Nomencatorul Calificarilor 541401, intr-o maniera care sa permita accesarea unui loc de munca si aplicarea celor mai moderne tehnici in domeniu. La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:

 • Să gestioneze cu răspundere resursele materiale din dotarea postului;
 • Să completeze corect şi lizibil documentele specifice serviciului de securitate;
 • Să asigure permanent ordinea de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule;
 • Să rezolve în mod legal şi profesionist, incidentele de securitate;
 • Să asigure informarea operativă a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
 • Să aplice corect normele de securitate şi sănătate în muncă;
 • Să aplice/respecte permanent normele de protecţia mediului;
 • Să asigure menţinerea unor relaţii de muncă eficace.

COST – curs GRATUIT