ÎNCHIDERE PROIECT – Integrare profesională sustenabilă pentru tinerii Neets din regiunea Sud-Vest Oltenia”– cod SMIS 2014+: 154702

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională, a organizat în data de 07 decembrie 2023, la sediul Partenerului Asociatia Romanita, Craiova, jud. Dolj, evenimentul de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului “Integrare profesionala sustenabila pentru tinerii Neets din regiunea Sud-Vest Oltenia” POCU/991/1/3/154702.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea ocupării a 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin îmbunătățirea nivelului de competențe și furnizarea măsurilor pentru stimularea ocuparii forței de muncă, pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1

Identificarea unui număr de 372 de persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin derularea unei campanii de informare și promovare, intervenție derulată în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe parcursul a 13 luni.

Obiectiv specific 2

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 186 tineri NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesională de calificare nivel 2.

Obiectiv specific 3

Creșterea ocupării tinerilor NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forței de muncă și activități de susținere a antreprenoriatului și a ocuparii pe cont propriu, pe parcursul a 18 luni.

Durata proiectului: 18 luni, respectiv de la 01.07.2022 până la 31.12.2023.

Date de contact: office@crefop.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Capital Uman 2014-2020