COMUNICAT DE PRESA – POST INCHIDERE PROIECT

Proiectul  „ POCU/784/6/24/139514- Conectarea comunităților rurale din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară””

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP a organizat conferința de inchidere a proiectului Proiectul „ POCU/784/6/24/139514- Conectarea comunităților rurale din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia prin măsuri de educație INTER-generațională, INTER-culturală, INTER-comunitară”, Joi 28.12.2023 ora 11:00 in mediul on-line, pe platforma Zoom.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 31.05.2021 – 231.12.2023 și a fost implementat de Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP, în calitate de beneficiar.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe; Obiectivul specific 6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

Scopul final al acestui proiect a fost acela de a preveni abandonul şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul de calitate prin stimularea participarii la educatie pentru 275 de copii (5 prescolari, 182 elevi ciclul primar, 58 elevi ciclul gimnazial inferior, 30 elevi ciclul liceal) din regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Nord Vest, a caror parinti sunt plecati in strainatate, prin furnizarea de masuri integrate de suport educational, sprijin psiho-social, activiati recreative, inclusiv servicii de educatie parentala pentru 200 de parinti/ tutori ramasi acasa.

La acest eveniment au participat experti colaboratori si reprezentanti ai unitatilor de inavatamant, reprezentanti ai mediului ONG carora le-au fost diseminate rezultatele obtinute in cadrul proiectului.