LANSARE PROIECT

ȘANSA – O șansă la educație pentru tineri din comunitate!

În data de 07.01.2023, în localitatea Tâmboești, jud. Vrancea, Fundația CREFOP – “Centrul de resurse pentru educație și formare profesională” în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația pentru Incluziune Socială „Proetnica”, a organizat conferința de lansare a proiectului ȘANSA– O șansă la educație pentru tineri din comunitate!, POCU/884/1/4/148141.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea re/integrarii pe piata muncii si în sistemul educational a unui numar de 411 tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, inregistrati in SPO care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, situati în regiunile de Dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Programul este structurat pe două nivele:

  • A doua şansă pentru învăţământul primar
  • A doua şansă pentru învăţământul secundar inferior, care are şi o componentă de pregătire profesională

Scopul programului „A Doua Şansă”

  • Programul „A Doua Şansă” are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului obligatoriu şi inserţie socială

În Programul „A doua şansă” – învăţământ primar se pot înscrie persoane care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

  • nu au parcurs nicio clasă din învăţământul primar;
  • au abandonat pe parcurs şi au depăsit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul primar

În Programul „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, se pot înscrie persoane cu vârsta de peste 14 ani care au absolvit învăţământul primar. Se pot înscrie şi persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI, VII), au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul gimnazial, cursuri de zi.

La eveniment au participat reprezentati ai instituțiilor de învățământ primar, secundar inferior si secundar superior din județul Vrancea, dar și din partea Inspectoratului Județean Vrancea.

Evenimentul a fost găzduit de Școala Gimnazială Tâmboești din comuna Tâmboești, județul Vrancea, prin amabilitatea doamnei director Ana Gavrilescu.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 24 luni, cu posibilitate de prelungire până cel târziu 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.865.144,63 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei