Proiectul “Integrare profesională sustenabilă pentru tinerii Neets din regiunea Sud-Vest Oltenia” – cod SMIS 2014+: 154702

Proiectul “Integrare profesională sustenabilă pentru tinerii Neets din regiunea Sud-Vest Oltenia”, care a demarat în data de 01 iulie 2022, este implementat de către Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională, în parteneriat cu Asociația Umanitară Romanița, Craiova și se va derula pe o perioadă de 18 de luni în Regiunea Sud-Vest Oltenia, Județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, iar valoarea totală a acestuia este de 4.948.407,18 lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea ocupării a 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin îmbunătățirea nivelului de competențe și furnizarea măsurilor pentru stimularea ocuparii forței de muncă, pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1

Identificarea unui număr de 372 de persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin derularea unei campanii de informare și promovare, intervenție derulată în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe parcursul a 13 luni.

Obiectiv specific 2

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 186 tineri NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesională de calificare nivel 2.

Obiectiv specific 3

Creșterea ocupării tinerilor NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forței de muncă și activități de susținere a antreprenoriatului și a ocuparii pe cont propriu, pe parcursul a 18 luni.

Grupul țintă cuprinde exclusiv tineri NEETs șomeri, respectiv 372 persoane, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare eligibilă – Centru, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO.

Prezentul proiect propune soluții suport pentru a sprijini tineri NEETs prin următoarele măsuri:

  • Creșterea șanselor de ocupare pentru 372 de participanți la programele de formare profesională nivel 2;
  • Creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru 42 de persoane participante la activitățile de antreprenoriat;
  • Derularea unei competiții de planuri de afaceri în urma căreia se vor înființa 9 firme care vor primi ajutor de minimis;
  • Îmbunătățirea calității vieții prin creșterea nivelului de trai pentru cele 160 de persoane care vor fi angajate ca urmare a participării la activitățile din proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

Daniel Purece – Expert selectie si monitorizare GT, e-mail: office@crefop.ro