Proiectul “Angajare responsabila a tinerilor Neets din regiunea Sud-Muntenia”– cod SMIS 2014+: 154731

Proiectul, care a demarat în data de 11 iulie 2022, este implementat de către Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională se va derula pe o perioadă de 18 de luni în Regiunea Sud-Muntenia, Județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, iar valoarea totală a acestuia este de 4.944.898,18 lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea ocupării a 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedința în Regiunea Sud-Muntenia, prin îmbunătățirea nivelului de competențe și furnizarea măsurilor pentru stimularea ocuparii forței de muncă, pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1

Identificarea unui număr de 372 de persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Muntenia, prin derularea unei campanii de informare și promovare, intervenție derulată în Regiunea Sud-Muntenia, pe parcursul a 13 luni.

Obiectiv specific 2

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 186 tineri NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Regiunea Sud-Muntenia, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesională de calificare nivel 2.

Obiectiv specific 3

Creșterea ocupării tinerilor NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forței de muncă și activități de susținere a antreprenoriatului și a ocuparii pe cont propriu, pe parcursul a 18 luni.

Grupul țintă cuprinde exclusiv tineri NEETs șomeri, respectiv 372 persoane, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare eligibila – Sud-Muntenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO.

Prezentul proiect propune soluții suport pentru a sprijini tineri NEETs prin următoarele măsuri:

  • Creșterea șanselor de ocupare pentru 372 de participanți la programele de formare profesională nivel 2;
  • Creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru 42 de persoane participante la activitățile de antreprenoriat;
  • Derularea unei competiții de planuri de afaceri în urma căreia se vor înființa 9 firme care vor primi ajutor de minimis;
  • Îmbunătățirea calității vieții prin creșterea nivelului de trai pentru cele 160 de persoane care vor fi angajate ca urmare a participării la activitățile din proiect;

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Capital Uman 2014-2020

Date de contact: Andrei Daniela – Expert selectie si monitorizare GT, e-mail: daniela.andrei@crefop.ro