Proiectul “Viitor sustenabil pentru tinerii Neets din Regiunea Centru” – cod SMIS 2014+: 154643

Proiectul “Viitor sustenabil pentru tinerii Neets din Regiunea Centru”, care a demarat în data de 05 iulie 2022, este implementat de către Fundatia Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Locală Integrată Brașov și se va derula pe o perioadă de 18 de luni în Regiunea Centru, Județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, iar valoarea totală a acestuia este de 4.942.457,18 lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea ocuparii a 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedința în Regiunea Centru, prin îmbunătățirea nivelului de competențe și furnizarea măsurilor pentru stimularea ocuparii forței de muncă, pe o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1

Identificarea unui numar de 372 de persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nicio forma de educatie sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/rezidenta in Regiunea Centru, prin derularea unei campanii de informare si promovare, interventie derulata in Regiunea Centru, pe parcursul a 13 luni.

Obiectiv specific 2

Imbunatatirea nivelului de competente profesionale pentru 186 tineri NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Centru, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesionala de calificare nivel 2.

Obiectiv specific 3

Cresterea ocuparii tinerilor NEETs inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Centru, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca si activitati de sustinere a antreprenoriatului si aocuparii pe cont propriu, pe parcursul a 18 luni.

Grupul tinta cuprinde exclusiv tineri NEETs șomeri, respectiv 372 persoane, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare eligibila – Centru, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO.

Prezentul proiect propune soluții suport pentru a sprijini tineri NEETs prin următoarele măsuri:

  • creșterea șanselor de ocupare pentru 186 de participanți la programele de formare profesională nivel 2;
  • creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru 42 de persoane participante la activitățile de antreprenoriat;
  • derularea unei competitii de planuri de afaceri in urma careia se vor infiinta 9 firme care vor primi ajutor de minimis;
  • îmbunătățirea calității vieții prin creșterea nivelului de trai pentru cele 160 de persoane care vor fi angajate ca urmare a participării la activitățile din proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Capital Uman 2014-2020

Date de contact: Adriana Dumitrescu – Coordonator campanie informare si selectare GT, e-mail: adriana.dumitrescu@crefop.ro